Mistet kampflybase - trenger flere arbeidsplasser

​Kommunen bestilte studie om konsekvensen av nedleggelsen av kampflybasen i Bodø. Nå er resultatet klart. Bodø-samfunnet vil få en redusert vekst og trenger å skape 315 nye arbeidsplasser innen 2022 for å nøytralisere effekten av nedleggelsen av kampflybasen, opplyser Bodø kommune. – Reduksjonen fram mot 2022 er mindre enn tidligere antatt. Både fordi en del av reduksjonen allerede er gjennomført, og delvis fordi de indirekte konsekvensene er vurdert lavere, sier utviklingsdirektør Odd Henriksen i Bodø kommune til Bodø Nu.