Nyheter:

Milliardøkning i pengebruken på forsvar

USA bruker fortsatt klart mest penger på forsvaret – rundt 5600 milliarder kroner i 2018.

Det har ikke blitt brukt så mye penger på forsvar i verden  tre tiår som i 2018, ifølge en rapport. USA og Kina er de som bruker aller mest  forsvar.

Globalt ble det brukt 1,8 billioner dollar på forsvar i fjor, en økning på 2,6 prosent fra 2017, ifølge det svenske forskningsinstituttet SIPRI. 

I sum betyr dette 239 dollar per person, som vil si om lag 2.000 kroner etter dagens kronekurs.

Sist det ble brukt så mye penger på forsvar i verden var i 1988, ifølge SIPRI.

Rapporten fra SIPRI kan du lese her.

USA er det landet som har brukt mest penger på forsvar, 649 milliarder dollar. Det er en økning på over fire prosent fra året før. Ifølge forskerne er dette som følge av president Donald Trumps politikk. 

Kina Øker budsjettene

Kina var det landet som brukte nest mest på forsvar, estimert til 250 milliarder dollar. Det er en økning på fem prosent. 

Saudi-Arabia følger på en tredjeplass, hvor de brukte 67,6 milliarder dollar på forsvar i fjor. Dette er imidlertid en nedgang på seks prosent fra året før. Videre på listen finner man India, Frankrike og Russland. 

USA sto for 36 prosent av den totale pengebruken på forsvar, mens Kina sto for 14 prosent.