Nyheter:

HØRINGSNOTAT: I høringsnotatet legges det frem forslag om lov- og forskriftsregulering av militærpolitiets behandling av opplysninger.

HØRINGSNOTAT: I høringsnotatet legges det frem forslag om lov- og forskriftsregulering av militærpolitiets behandling av opplysninger.

Vurderer om militærpolitiet skal underlegges samme lovverk som politiet

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt et forslag til endringer i politiregisterloven og politiregisterforskriften på høring.

Publisert

I høringsnotatet legges det frem forslag om lov- og forskriftsregulering av militærpolitiets behandling av opplysninger. Militærpolitiet er i dag ikke omfattet av det regelverket som gjelder for politiet når de behandler straffesaker og utfører politioppgaver.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Når militærpolitiet behandler personopplysninger med politiformål, bør de være underalgt samme regler som politiet, skriver generaladvokat Sigrid Redse Johansen i en e-post til Forsvarets forum.

Personvern

– Hva er det man ønsker å endre, og hvorfor?

– Militærpolitiet har enkelte registre, som også inneholder personopplysninger, og som brukes til politi- og straffesaksformål.

– Den loven det foreslås endringer i, fastsetter regler for når militærpolitiet kan lagre slike opplysninger, hvem opplysningene kan utleveres til og når opplysningene skal slettes. Dette skal styrke personvernet til de personene det er lagret opplysninger om, forklarer Johansen.

Generaladvokaten forklarer at det ikke er veldig omfattende endringer i loven som forslås. Hun sier det er viktig at militærpolitiet passer på at de har rutiner for behandling av personopplysninger som tilfredsstiller reglene.

– De må blant annet passe at opplysningene ikke lagres lenger enn nødvendig og at ikke opplysningene utleveres til personer som ikke skal ha dem. Loven inneholder også regler om klageadgang, skriver Johansen.

Les også: Forsker om MOST: Et symptom på at maktforholdene i Forsvaret ikke er som de burde være

Behandlingsregler

Stabssjef for Forsvarets militærpolitiavdeling, major Terje Raknerud forklarer til Forsvarets forum at høringen er en formalisering i lov av gjeldene praksis.

– Det har blitt strengere personvernregler i Norge. Derfor er det foreslått en endring slik at militære straffesaker får tydelige behandlingsregler innenfor domene personvern.

Han forteller at arbeidet startet for flere år siden, og årsaken til høringen er at man må tilfredsstille kravet om lovhjemmel.

– Det har vært mangel på at det ikke har vært formalisert i lov. Det man prøver å gjøre er å hjemle dagens praksis for militærpolitiet i politiregisterloven.

– Hvilken konkret betydning vil dette ha for militærpolitiet?

– Det vil si at vi må gjøre som i dag, men fordi vi er lovpålagt til å gjøre det. Det er en lov som regulerer hvordan vi behandler personvernopplysninger, og ikke lenger en instruks.

Powered by Labrador CMS