Militær destruksjon i Lærdal

​Forsvarets logistikkorganisasjon anbefaler at destruksjon av gammel ammunisjon fortsatt skal gjøres i militær regi i Lærdal. I forsvarssjefens virksomhetsplan ble det gitt oppdrag om å utrede en eventuell bortsetting  av tjenesten. Flos kalkyler viser at det bare er lønnsomt å kjøpe tjenesten hvis det destrueres under 60 tonn i året. De siste årene er mange ganger så mye sprengt og brent.