Mil etter mil langs Grønlands kyst

Siriuspatruljen, som tilhører det danske forsvaret, driver overvåking og suverenitetshevdelse på Grønland.

Område som Siriuspatriuljen skal l dekke er «Nasjonalparken Nord- og Østgrønland», et areal på over 972 000 kvadratkilomer. I luftlinje blir det 2100 kilometer. Ettersom en stor del av nasjonalparken dekkes av innlandsis, foregår patruljeringen langs den ubebodde og 16 500 kilometer lange kystlinjen mellom 72 og 82 grader.

Patruljen er organisert under Spesialoperasjonskommandoen og Arktisk kommando i Nuuk.

Patruljen består av tolv unge sersjanter og offiserer, hvorav ti er på patrulje om vinteren, mens to blir værende på stasjonen Daneborg, for drift av hovedkvarteret. Det er en viktig oppgave som blant annet  består av koordinering av patruljeringen, snørydding av flystripa og pass av hundene som ikke er på tur.

Tjenestetiden til Siriuspatruljen er to år. I løpet av denne tiden tilbakelegger de hundrevis av kiliometer med hundeslede. Hundene er fortsatt det sikreste framkomstmidlet når kulden, snøen og vinden forener krefter og det er milevis til verksted og bensinstasjoner. Hver patrulje utgjøres av to menn og 12-14 hunder. Om somrene bistår kystvakta med å fylle opp depoter, samt å reparere eventuelle skader på hyttene.

Grønland er dansk territorium. Les om hvorfor Donald Trump ønsket å kjøpe øya i denne saken.

OPPRETTHOLDER DANSK SUVERENITET

Via satellitt og radio holder patruljene daglig kontakt med hovedkvarteret i Daneborg. Patruljen har politimyndighet og kontrollerer ekspedisjoner og andre som oppholder seg i nasjonalparken. Kort sagt kan det sies at Siriuspatruljen innfrir bestemmelsen fra Den Internasjonale Domstolen i Haag, fra 1933, da konflikten om Nordøst-Grønland mellom Norge og Danmark ble avgjort. Danmark ble forpliktet til å vise vilje og evne til å være tilstede i hele Nordøst-Grønland, for å opprettholde dansk suverenitet over området. Det løftet har blitt holdt.    

Det er strenge krav for å bli tatt opp i Siriuspatruljen. Først krav er avsluttet verneplikt. Dertil  kommer god fysikk og «vilje og utholdenhet over det vanlige», slik det danske forsvaret definerer det. Likevel mangler det ikke på søkere.

Første nåløye er å komme inn på opptaksprøver. Av disse velges det ut syv mann som går videre til ettefølgende kurs i Danmark og i utlandet. Undervisningen omfatter blant annet arktisk overlevelse, skyting, sprengning, motorlære, fjernkjenning, røykdykking, førstehjelp, radiolære og kommunikasjon. I tillegg sying, kjøring med traktor og truck og desarmering av bomber.

For ordens skyld, lista er lenger enn det som er tatt med her.

Etter endt utdannelse er det seks som blir tatt ut til tjeneste. Den syvende sendes hjem. Hensikten er å velge ut de beste av de beste. En trøst for den ene, som ikke får fortsette, er at det er lov å søke på nytt. Tjenestetiden er på to år uten ferie, kun avbrutt av en ukes opphold på Island for tannlegesjekk etter det første året. Det er gjort noen endringer på reglene i den senere tid.

Nå er det mulig å få besøk på Daneborg av familie og kjærester en uke midt på sommeren. Dette ville være utenkelig for bare et par tiår siden.  


bruker hundesleder

Halvparten av patruljen skiftes ut hvert år, slik at det er en «gammel» og en «ny» mann i hver  patrulje. Patruljene må selv lage sin egen sleder. Det hører med at sledene får navn – ofte ganske fantasifulle. Hver patrulje har et nummer; Sledehold 1, Sledehold 2 osv.  Det hender av og til at en deltaker kommer til skade, eller må avbryte tjenesten av ulike grunner. I slike tilfelle er det en tidligere Siriusmann som trer inn. Noen ender derfor opp med mer enn to år i patruljen.   

Patruljeringen starter om høsten, gjerne tidlig i november når isen er trygg. Det blir omtrent på den tiden av året da sola går ned for godt og dagslyset stadig minker. Patruljeringen blir lagt opp slik at alle skal ha mulighet for å komme seg hjem til Daneborg før jul, dvs etter seks-syv uker i felt. Neste runde starter i slutten av januar og varer i ca fire måneder. I løpet av disse månedene vil en stor del av kystlinjen være dekket. Og etter tre, fire år er hele det aktuelle  patruljeområdet kjørt igjennom.

Patruljene er utstyrt for å overnatte i telt, men noen steder fins det hytter som kan benyttes. Tidligere var dette ofte gamle fangsthytter. Nå har Sirius selv ført opp egne hytter. Disse er først og fremst beregnet som depot, men kan også brukes til overnatting. Her er det mat både til folk og hunder, parafin, ski, staver og reservedeler til sleder.

Hyttene leveres som byggesett og fraktes opp med Kystvaktas sommerpatrulje. På dette toktet fyller Sirius opp depotene i hyttene. For en bjørn med god nese er disse depotene et spennende objekt.  Forøvrig legges det vekt på at alle hyttene skal være bjørnesikre. Likevel har det forekommet at en råsterk innbruddstyv på fire har brutt seg inn og forsynt seg av pemikan og annet hundefor. 

Et par ganger i året kommer noen av patruljene forbi Danmarkshavn værstasjon. Det skjer vanligvis i desember og i april/mai. De som kjører nordover før jul, snur i Danmarkshavn. Om våren er patruljene enten på tur videre nordover, eller kommer nordfra. Som regel stopper patruljene på stasjonen et par dager for litt ekstra hvile for seg selv og hundene. For danmarkshavnerne er det populært å få besøk av naboene. Samtidig får de besøkende adgang til stasjonens fasiliteter; senger, dusj, vaskemaskin, tv, telefon og internett. Kokken pleier også å ha litt ekstra på menyen til ære for de langveisfarende gjestene. Til gjengjeld er ikke de sistnevnte sene om å ta i et tak hvis det trengs. Mange ganger har deres besøk i desember falt sammen med juledroppet, kasser med provinat, post og annet som slippes ned i fallskjerm fra danskenes Herkules-maskin.

40 minus
Hverdagen til Siriuspatruljen kan by på store utfordringer. På grunn av lengden på oppdraget, vil de før eller siden komme ut for mørke, kulde omkring 40 minus, dyp snø, sterk vind, og tungt føre som sliter på hunder og menn. De må lage mat over primus og ofte sove i telt under de barskeste forhold. Men når tjenesten i det danske forsvaret er over etter to år, har de testet både selvdisiplin og evne til å klare seg gjennom ulike situasjoner, både fysisk og psykisk.