Midtøstens pulsslag

Innsiktsfullt om Syria i flammer, men språket forvirrer.

Det er et ambisiøst prosjekt forsker og forfatter Cecilie Hellestveit har gitt seg i kast med; en bok om krigen i Syria på et tidspunkt når krigen ennå ikke kan erklæres for slutt.

Dette er slett ingen «Syria for Dummies», selv om noen kapitler viser slike takter.

Hellestveit er en Midtøsten- og Syria-kjenner, noe hun her fullt ut demonstrerer. Det er knapt noe som mangler; det være seg bakgrunnen for krigen, hvordan den startet eller hvordan den har utviklet seg på vei mot 2017. Likeledes gjøres det grundig rede for hvem partene er, hvilke interesser og ambisjoner de har og hva som er grunnen til at omverdenen så å si er handlingslammet.

Dette er slett ingen «Syria for Dummies», selv om noen kapitler viser slike takter​

Todelt. Boken er i to hoveddeler: Del 1. Syria i Verden – Del 2. Verden i Syria. Titlene sier ikke «all verden» om hva de rommer og kunne like gjerne vært erstattet av «Midtøstens nære historie». Forfatteren forklarer i forordet at hun beskriver visse sentrale hendelser og forløp flere ganger, fordi alt skjer i et krevende og aktørrikt landskap. Og boken er krevende, men den gir innsikt og forståelse og berører alt fra krigens grusomheter til FNs dilemma. Språket er i og for seg enkelt, og Hellestveit prøver å hjelpe leseren til forståelse ved hjelp av metaforer og frisk språkbruk. Likevel, det som kunne passert muntlig i et foredrag, får en mer ladet klang på trykk, som for eksempel «...morderisk regime», «Assads kjøtere», «IS fosser frem»,  «ta rotta på» og «...alskens faenskap». Det er som om ordvalget er hentet fra en annen sjanger, og til dels bryter med bokens alvor.

Det er som om ordvalget er hentet fra en annen sjanger, og til dels bryter med bokens alvor​

Må løses. Likevel, dette verket kan anbefales for dem som klarer å holde konsentrasjonen oppe eller som er på jakt etter et bokverk som tar Midtøsten på pulsen.

I avslutningen minner forfatteren betimelig om at Midtøstens problemer – og ikke bare Syrias – må løses av regionens egne land og aktører.