Sjefredaktør i VG, Gard Steiro.
Sjefredaktør i VG, Gard Steiro.

VGs våpeninnsynsbegjæring prøves i Høyesterett

Klagen er avvist i tingretten og lagmannsretten.

Publisert

I forbindelse med en rekke saker om våpen på avveie i politiet og Forsvaret i fjor, ble VG nektet innsyn i flere sentrale dokumenter knyttet til etterforskningen av saken.

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett avviste avisens klage på Riksadvokatens beslutning om innsynsnekt. Nå har VG med hjelp fra Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening anket saken inn for Høyesterett.

Fredag ble det besluttet at anken skal behandles i avdeling med fem dommere, skriverJournalisten.

Powered by Labrador CMS