VGs sjefredaktør Gard Steiro.
VGs sjefredaktør Gard Steiro.

VG tar Riksadvokaten til lagmannsretten om våpensak-innsyn

Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og VG anker kjennelsen fra Oslo tingrett i striden om innsyn i sentrale dokumenter i de såkalte våpensakene.

Publisert Sist oppdatert

– Vi mener beslutningen fra Oslo tingrett bygger på feil lovforståelse om medienes innsynsrett og er i strid med nyere rettsavgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, sier advokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag i en pressemelding.

Stridens kjerne er de såkalte våpensakene. VG skrev i fjor høst flere saker om Forsvarets og politiets håndtering av tjenestevåpen.

Avisen skrev også at tidligere politimester og assisterende sjef for Spesialenheten, Johan Martin Welhaven, var under etterforskning for brudd på straffelovens bestemmelser om underslag og grov uforstand i tjenesten. Saken mot Welhaven ble henlagt av Spesialenheten.

VG ba om innsyn i dokumenter i saken, men med unntak av påtalevedtaket avslo Riksadvokaten innsynsbegjæringen.

Avisen gikk sammen med Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag til søksmål mot Riksadvokaten. Der ble innsynsbegjæringen avslått.

VG-redaktør Gard Steiro sier at avisens arbeid med illegale våpen ikke er avsluttet

– Sakskomplekset er stort og omhandler fremtredende myndighetspersoner. Om pressen ikke får innsyn i dokumentene, vil flere vesentlige spørsmål forbli ubesvarte. Det vil være alvorlig for tilliten til politiet. I VG er vi svært takknemlige for at Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening engasjerer seg. Denne saken handler ikke bare om VG, men om norske journalisters mulighet til å drive maktkritisk journalistikk., sier han.

Powered by Labrador CMS