Marte Burchardt

​Marte Burchardt har overtatt som sjef for Sambandsbataljonen etter Pål Svarstad. Oberstløytnant Marte Burchardt har sin utdannelse fra Befalsskolen for Hærens samband, Krigsskolen og Forsvarets stabsskole. Hun har en variert tjeneste fra Hærstaben, Forsvarets spesialkommando, Cyberforsvaret, Etterretningsbataljonen og sist som G6 i Brigade Nord.