Nyheter:

Må betale helsetjenestene selv

Soldater fra Albania, USA, Canada, Montenegro, Tyrkia og Jordan må betale selv dersom de skal bruke norske helsetjenester under høstens Nato-øvelse.

Publisert Sist oppdatert

Selv om Nato-styrkene vil ha såkalt ROLE 1-kapasitet og dermed vil være selvforsynt med sanitet- og helsetjeneste tilsvarende primærhelsetjeneste, kan det likevel ikke utelukkes at det kan oppstå situasjoner hvor det vil være behov for at den kommunale helse- og omsorgstjenesten bidrar.

Det kan også bli behov for tannlegehjelp.


Vertlandsstøtte. Norge er ansvarlig for vertslandsstøtte. Det betyr blant annet at landet skal yte nødvendige helsetjenester til Nato-styrkene så lenge de er i Norge. 

De fleste soldatene som besøker Norge under øvelse Trident Juncture får dekket sine helsetjenester gjennom EØS-avtalen

De fleste soldatene som besøker Norge under øvelse Trident Juncture får dekket sine helsetjenester gjennom EØS-avtalen, som gir borgere rett til helsetjenester i et annet EØS-land. 

Pasienten vil kunne motta nødvendige helsetjenester i Norge, både primær- og spesialisthelsetjenester, i henhold til norsk lovgivning.


Selvbetalende. Dette inkluderer også soldater fra land og regioner utenfor EØS-området, som Australia og den kanadiske provinsen Quebec.

I
midlertid kommer det også soldater fra land som Norge ikke har avtaler med på helsetjenesteområdet. Dette gjelder Albania, USA, Canada, Montenegro, Tyrkia og Jordan.

Pasienter fra disse landene er å anse som selvbetalende

– Pasienter fra disse landene er å anse som selvbetalende. Tjenesteytere må da kreve betaling direkte fra pasienten, eventuelt gjennom pasientens private forsikringsordninger, i hvert tjenestetilfelle, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i et brev til Forsvarsdepartementet.


T
ilgang ved behov. Men fordi Norge er vertsland, vil Helse- og omsorgsdepartementet gi spesialisthelsetjenesten føring om at tjenestegjørende militært personell som ikke omfattes av EØS-avtalen eller tilsvarende avtaler, gis tilgang til spesialisthelsetjenester uten etterfølgende fakturering. 

Tannhelsetjenester utover det som Nato-styrkene selv kan levere, må kjøpes i markedet

Tannhelsetjenester utover det som Nato-styrkene selv kan levere, må kjøpes i markedet. Enten fra private tilbydere eller fra den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.