Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår nettside. Ved å bruke nettstedet godtar du vår bruk av denne informasjonen. Les mer om dette i vår personvernerklæring

 

 

Åpen og ærlig debatt

Forsvarsministeren og forsvarssjefen har drevet fram en åpen og ærlig debatt om hvordan det står til i Forsvaret, mener Audun Halvorsen, som ikke er enig i kritikken om lukketshetskultur.

Dette innlegget er et svar på Ina Lindahl Nyruds kronikk om lukkethetskultur i Forsvaret. Du kan lese hennes innlegg her.​ 

Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag påstår at Forsvaret og ForsvarsdepartementetAudun Halvorsen, politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet. Foto: Torgeir Haugaard/ Forsvaret.  dyrker en lukkethetskultur. Hun kan umulig ha fått med seg de siste års forsvarsdebatt.
Både forsvarsministeren og forsvarssjefen har detaljert beskrevet utfordringer i sektoren og drevet frem en åpen og ærlig debatt om hvordan det egentlig står til med Forsvaret. Både befolkningen og media har engasjert seg sterkt i dette og forsvarssektoren har utvist en historisk åpenhet om de faktiske forhold. ​

Denne åpenheten har bidratt sterkt til en erkjennelse av at forsvarsektoren må styrkes og forbedres. 

Dette var hovedårsaken til at regjeringen fremmet en ny og meget ambisiøs langtidsplan som Stortinget deretter vedtok i november i fjor. Alt dette er godt dokumentert, og i kontrast til Nyruds påstand om lukkethet.

Nyrud trekker frem to eksempler som skal underbygge hennes påstand, blant annet en anmodning om innsyn i Forsvarssjefens rapport fra 2010. At eksemplet hun bruker ligger syv år tilbake i tid får så være. Det er verre at hun bevisst eller ubevisst ser bort fra at nettopp gjennom den åpenhetslinjen som har vært fulgt de senere år, så er nå Forsvarssjefens årsrapport offentlig og ligger fullt tilgjengelig på nett. Rapporten legges frem med pressen til stede og det gis selvsagt mulighet til å stille direkte spørsmål. Rapporten for 2016 ble lagt frem 19. april i år.

Åpenheten fra Forsvarsministeren og forsvarssjefen har bidratt sterkt til en erkjennelse av at forsvarsektoren må styrkes og forbedres. ​

Som eksempel nummer to bruker Nyrud saken omkring "Riksrevisjonens vurdering av oppfølgingen etter Gjørv-kommisjonen". Der slår hun kategorisk fast at grunnen til at Forsvarsdepartementet hadde innvendinger mot offentliggjøring var et forsøk på å unndra seg kritikk. Dette er ikke riktig. Forsvarssektoren har fagekspertisen innenfor vurdering av gradert materiale. Den faglige vurderingen var at deler av dokumentet måtte graderes eller skrives om. Ikke av bekvemmelighetshensyn, men ut ifra en sikkerhetsfaglig vurdering. For øvrig er ikke Riksrevisjonens rapport en «oppfølging av Gjørv-kommisjonen» slik Nyrud hevder, men en vurdering av Justis- og beredskapsdepartementets og Forsvarsdepartementets oppfølging av objektsikring for budsjettåret 2015.

Det er ingen tvil om det noen ganger kan være utfordrende å balansere offentlighetens ønsker om innsyn mot behov for skjerming av sikkerhetshensyn. 

Jeg vil likevel hevde at både Forsvarsdepartementet og Forsvaret har gjort store fremskritt de senere år. Det synes ikke som om Nyrud har tatt dette inn over seg. Hennes påstander om lukkethet har heller ikke dekning i eksemplene hun benytter.​

Publisert 25. april 2017 14:06.. Sist oppdatert 25. april 2017 14:12.

 

 

La de som etterforsker ulykken gi svarene først<img alt="" src="/forum-media/PubImages/20181114JØ_1090.jpg" style="BORDER:0px solid;" />La de som etterforsker ulykken gi svarene førstNivået på debatten viser tydelige tegn på at sjøfartsnasjonen Norge er i ferd med å miste forankringen i samfunnet, skriver kommandørkaptein Daniel Thomassen. http://forsvaretsforum.no/la-de-som-etterforsker-ulykken-gi-svarene-først
En krigsslutt til ettertanke <img alt="" src="/forum-media/PubImages/WW1.4.jpg" style="BORDER:0px solid;" />En krigsslutt til ettertanke 11. november er det 100 år siden krigen tok slutt. – Hvis vi glemmer historien kan erfaringene fra første verdenskrig bli svært viktige igjen, skriver Harald Høiback. http://forsvaretsforum.no/en-krigsslutt-til-en-ettertanke
– Feil medisin for Norge<img alt="" src="/forum-media/PubImages/td43f3af.jpg" style="BORDER:0px solid;" />– Feil medisin for NorgeTrident Juncture er feil medisin, og Norge blir bare en brikke i det storpolitiske spillet, skriver Geir Hem i protestgruppe mot Nato-øvelsen.http://forsvaretsforum.no/feil-medisin-for-norge