Luftforsvarets rapport

Norge må enten bli med i Natos rakettskjold, eller skaffe sitt eget skjold, mener Luftforsvaret. Luftforsvaret beskriver i hemmeligstemplet rapport enorme hull i dagens norske luftvern, skriver Klassekampen. Her slås det fast at Forsvaret i dag ikke er i stand til å beskytte Norge mot angrep fra missiler og presisjonsstyrte bomber.