Nytt om navn

Kommandérsesjant Fritz Gulbrandsen under tildelingen.
Kommandérsesjant Fritz Gulbrandsen under tildelingen.

Fritz Gulbrandsen fikk Luftforsvarets fortjenstmedalje

Medaljen fikk han for sitt arbeid innenfor redningstjenesten, melder Luftforsvaret.

Publisert Sist oppdatert

Luftforsvaret melder om tildelingen på sine Facebook-sider.

Luftforsvaret fortjenstmedalje.
Luftforsvaret fortjenstmedalje.

- Jeg er veldig overrasket. Dette hadde jeg aldri forventet. Dette er en anerkjennelse til hele det redningstekniske fagområdet, sa kommandérsersjant Gulbrandsen i innlegget.

– Han har vært en engasjert pådriver og har møtt motstand internt i et etablert miljø. Men har gjennom sin faglige styrke, personlige engasjement og utholdenhet klart å løfte fokuset i 330 skvadron til nødvendig kompetanseutvikling innen fagområdene redningsteknisk og pre-hospital akuttmedisin, sier sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland om tildelingen.

Gulbrandsen startet sin militære karriere i førstegangstjenesten som sanitetsmann ved garnisonen i Porsanger i 1990. Siden jobbet han som redningsmann i Luftforsvaret i Bodø.

I år 2000 ledet han arbeidet fra Luftforsvarets side i Justis- og beredskapsdepartementet utvikling av en ny nasjonal standard for redningsmenn, som kom ut i 2002.

- Gjennom sin karriere som redningsmann har Fritz-Ivan vært en engasjert pådriver for å øke kvaliteten på redningstjenesten. Han har utfordret en etablert praksis hvor flyveren og flyvingen har vært episenter i virksomheten, og løftet frem «pasienten» som et fokusområde, sier Skinnarland.