Nyheter:

Kan flytte Bell

Forsvaret må vurdere hvor mange av Bell-helikoptrene som skal til Rygge.

Publisert Sist oppdatert

Forsvarspolitisk talsperson i Høyre, Hårek Elvenes, forteller at delt løsning med Bell på Bardufoss og Rygge ikke var det regjeringen ønsket seg. Men det er et kompromiss, som må utredes videre. 

– Det medfører at blant annet at den nasjonale terrorberedskapen svekkes sammenlignet ved å flytte alle Bell-helikoptrene til Rygge tilgjengelige for spesialstyrkene, sier Elvenes. 

<SPAN style=&#34;FONT-SIZE: 16px; COLOR: #333333; FONT-STYLE: italic; BACKGROUND-COLOR: #eeeeee&#34;>Forsv</SPAN><SPAN style=&#34;FONT-SIZE: 16px; COLOR: #333333; FONT-STYLE: italic; BACKGROUND-COLOR: #eeeeee&#34;>arspolitisk talsperson i Høyre, Hårek</SPAN><SPAN style=&#34;FONT-SIZE: 16px; COLOR: #333333; FONT-STYLE: italic; BACKGROUND-COLOR: #eeeeee&#34;>&nbsp;Elvenes (Foto: Høyre).</SPAN>
Forsvarspolitisk talsperson i Høyre, Hårek Elvenes (Foto: Høyre).

– Vil ikke flytting av Bell-maskiner fra Bardufoss til Rygge svekke helikoptermiljøet på Bardufoss?

– Ethvert Bell-helikopter krever blant annet en pilot. Bell-miljøet blir derfor mindre. Likevel er det ikke gitt at det totale helikoptermiljøet på Bardufoss vil svekkes da mange av oppgavene kan dekkes av blant annet redningshelikoptre, NH90 eller sivile helikoptre, sier Elvenes. 

Etter gårsdagens forsvarsforlik på Stortinget sa blant annet Elvenes at summen av de oppgaver Bell-helikoptrene i dag utfører i nord er større enn tilgjengelig kapasitet til et færre antall Bell-helikoptre på Bardufoss. Derfor skal det blant annet vurderes innleie av sivile helikoptre. 

– Skal de opereres av Forsvaret?

– Det må vi utrede senere ved revidert nasjonalbudsjett i 2018. Da skal vi ser på mulig innleie og hvordan det kan gjøres.

Flytteønske. Det er ikke bare regjeringen som har tatt til orde for flytting av Bell-helikoptre til Rygge. I Fagmilitært råd fra 2015 heter det: «Bell 412 ved Bardufoss flyttes og samles på Rygge snarest mulig. Bell 412 skal prioritere beredskap for spesialstyrkene og politiet, og skvadronen videreutvikles som en fullverdig spesialstyrkekapasitet.» 

På spørsmål om hvordan Forsvaret kan tenke seg å disponere Bell-helikoptrene, er det for tidlig å svare, ifølge oberstløytnant og talsperson for forsvarssjefen, Frank Sølvsberg.

– Dato for behandling og vedtak i Stortinget er 5 desember, og det er ikke naturlig for Forsvaret å kommentere innholdet før etter et vedtak er gjort.

Powered by Labrador CMS