Liv Judith Olsen blir sjef for 131 luftving Sørreisa

Oberst Liv Judith Olsen har tatt over som sjef for 131 luftving Sørreisa etter oberst Stig Jonny Haugen, som skal over i sivil jobb. Olsen startet sin karriere i Forsvaret ved Luftforsvarets befalskole i 1986. Hun har siden da gått Luftkrigsskole 1 og 2, tatt utdanning i Forsvarets stabsskole og ved Air War College i USA. Hun har tidligere blant annet jobbet i Sørreisa, vært intruktør på LKVS, sjef Luftforsvarets befalskole og skvadronssjef ved 130 luftving Mågerø, samt at hun har stabserfaring fra både Luftforsvarets ledelse og Forsvarsstaben.