Lite sannsynlig at artikkel 5 blir utløst

– Europeiske Nato-land ønsker ikke å følge den konfronterende linjen til USA ovenfor Iran, sier Paal Sigurd Hilde ved IFS.

Publisert Sist oppdatert
<SPAN style=&#34;FONT-SIZE: 16px; COLOR: #333333&#34;>Paal Sigurd Hilde - IFS</SPAN><BR>
Paal Sigurd Hilde - IFS

UTENFOR kjerneområdene

Artikkel 6 slår fast at ved et væpnet angrep på en eller flere av partene, slik som det står formulert i artikkel 5, forstås et væpnet angrep: «mot noen parts territorium i Europa eller Nord-Amerika, mot Frankrikes departementer i Algerie, mot Tyrkias territorium eller mot de øyer som noen av partene har myndighet over i det nord-atlantiske område nord for Krepsens vendekrets».

For å forstå bakgrunnen for dette så må man se på situasjonen da teksten ble formulert. Da avtalen ble undertegnet i 1949 hadde blant annet Frankrike og Storbritannia kolonier. Andre land var ikke interessert i at disse landene skulle trekke Nato inn i kolonikriger.

– Da Argentina gikk til angrep på Falklandsøyene i 1982 så var dette ikke innenfor det Nato-traktaten dekker. Det var derfor ikke aktuelt å erklære artikkel 5 på bakgrunn av dette, sier Paal Sigurd Hilde.

Artikkel 5 gjelder i utgangspunktet ikke for konflikter langt utenfor Europa og det nordatlantiske området.

HASTEMØTE I NATO

– USA ville få lite støtte ved å påberope seg artikkel 5 slik situasjonen er nå. Det er svært lite sannsynlig at europeiske land vil sende styrker for å krige mot Iran.
 
– Jens Stoltenberg har innkalt til hastemøte i Nato  – hva tror du kommer fram der?

– Det blir bare spekulasjon, men jeg vil tro at man vil diskutere utviklingen i Gulf-området generelt. Sannsynligvis vil det være en mer konkret diskusjon om Nato-operasjonen i Irak og sikkerheten til styrkene der. Fremtiden til denne operasjonen vil avhenge av hvorvidt amerikanske styrker blir værende i landet.

– Hvis de blir kastet ut så tror jeg Nato-misjonen vil forsvinne ganske raskt. 

Les mer om bakgrunnen for konfliktenAngrep på militærbaser, ambassadestorming og militsgrupper støttet av Iran.