Lise Sundem

Oberst Lise Sundem trådte tirsdag 5. mars inn i stillingen som Norges første kvinnelige veterinærinspektør for Forsvaret. Sundem tar over etter oberst Per Lausund som går over i pensjonistenes rekker. Lise Sundem ble 12. februar utnevnt til oberst i Hæren og beordret til stillingen som veterinærinspektør for Forsvaret. Sundem kommer fra jobben som analytiker og beredskapsliaison ved Etterretningstjenesten. Hun har erfaring og utdanning fra både Forsvaret og sivil sektor som dekker fagfeltet til Veterinærinspektorat- og medisinsk styrkebeskyttelse i Forsvarets sanitet.