Libya-krigen viste at Norge har behov for egne tankfly

I Libya-krigen viste det seg at europeiske NATO-land hadde få tankfly og var avhengige av USA for å gjennomføre luftkrigen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sa i sin redegjørelse til Stortinget om Libya-krigen tirsdag 9 januar at NATO er avhengig av USA for å kunne gjennomføre store luftoperasjoner utenfor Europa eller USA. Det dreier seg om ulike militære kapasiteter, sa han.

På spørsmål fra Klassekampen etter debatten bekreftet Bakke-Jensen at en av disse kapasitetene er tankfly.

I Libya-krigen viste det seg at europeiske NATO-land hadde få tankfly og var avhengige av USA for å gjennomføre luftkrigen.

I februar 2017 inngikk Norge en avtale med Nederland og Tyskland om innkjøp av åtte nye tankfly av typen A330 MRTT. Flyene skal lages av Airbus, stasjoneres i Tysland og Nederland og skal deles mellom en håndfull land.

– Nå har vi jo gjort noe med tankfly, der vi deler med fem-seks land, sier Bakke-Jensen.

Dette er derimot NATO uenig i. Klassekampen skrev i oktober i fjor at NATO mener Norge bør kjøpe to helt egne tankfly. NATO mener at flyene bør stå klare til bruk i 2028 og 2029. Norge har protestert på dette kravet og argumentert med at samarbeidsprosjektet med Tyskland og Nederland dekker behovet.

Saken er så vidt Klassekampen vet ennå ikke avklart.

– Dette er en del av det pågående planleggingsarbeidet og kapasitetsbyggingen i NATO, sier Bakke-Jensen.

Australia har nylig kjøpt slike fly til rundt 2,2 milliarder norske kroner stykket. Det betyr at et norsk innkjøp ville kostet rundt 4,4 milliarder, i tillegg til driftskostnader og hangarer.