Lars Magnus Huse

​Oberst Lars Magnus Huse (51) er utnevnt til brigader og ny sjef for Hærens våpenskole. Huse kommer fra operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben, der han har vært sjef for avdeling for operativ evne. Tidligere var han ansvarlig for forsvarssjefens militære strategi Arctic Gard, han har vært i SHAPE og har også vært fagsjef i Hærens våpenskole innenfor artilleri og luftvern. Huse har også bakgrunn fra Afghanistan, som sjef for stabiliseringsstyrken i Meymaneh i 2011.