Debatt:

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Vinnere og tapere

Ved omorganiseringer er det nærmest opplest at det skal gjøres mer – med mindre ressurser.

Publisert Sist oppdatert

Ombudsmannen registrerer selvsagt ulike synspunkter om planen og de mange konsekvensene vedtaket fører til. Ikke minst der de personellmessige og samfunnsmessige konsekvensene blir svært merkbare.

<strong>Roald Linaker</strong><br><strong>Ombudsmann for Forsvaret</strong>
Roald Linaker
Ombudsmann for Forsvaret

Når endringer skjer, gjennom vedtak i Stortinget, er det alltid viktig at de som vedtar, begrunner vedtakenes nødvendighet og følger opp de mange konsekvensene. På kort og på lang sikt.

Beslutningstakerne har det store ansvaret for at vedtakene følges opp med finansiering og gjennomføring. Hvis ikke, vil vi ha den samme debatten om Forsvarets fremtid på nytt om få år. Selv om noen er uenige med hele eller deler av vedtaket, er det viktig for felleskapet at det skapes større grad av forutsigbarhet og nok langsiktighet.

Ikke minst er dette viktig for de vernepliktige og ansatte i Forsvaret, familiene til de ansatte og de mange lokalsamfunnene som stiller opp for at nasjonen skal ha et fremtidsrettet forsvar.

Alle organisasjoner er avhengig av kompetanse og kapasitet for å kunne levere sine produkter og tjenester. Ved omorganiseringer er det nærmest opplest at det skal gjøres mer, men med mindre ressurser.

Det er lett å beregne feil, i alle fall på kort sikt. De mange endringsprosjektene innad i Forsvaret på samme tid gir merkbare utfordringer for de ansatte. Ombudsmannen får stadig henvendelser om feil eller manglende lønnsutbetalinger. Om lang behandlingstid i personellsaker. Om vakanser i stillinger som burde være besatt. Om ansatte som er usikre på en fremtid i Forsvaret.

I de miljøene som rammes mest og hardest i forbindelse med langtidsplanens vedtak, er det selvsagt stor skuffelse og misnøye. Noe som er lett å forstå. Forsvaret har god historikk og kultur på ivaretagelse av sitt personell.

I denne omstillingstiden er det viktig ikke å tape dette av syne. Nok kapasitet og kompetanse, også for ivaretagelse av eget personell, er således viktig. Snart er året 2016 historie. Ombudsmannen har det privilegiet å få reise mye rundt til landets militære leirer og baser. Til tross for mange utfordringer og problemstillinger og personell som ikke alltid smiler like bredt, er det imponerende hvordan de vernepliktige, de militære og sivilt ansatte, ledere på alle nivå, er så dedikerte og dyktige på sine oppdrag og arbeidsoppgaver. Klare for innsats for fellesskapet. Klare for det som kreves. Forsvarets og nasjonens fremtid er totalt avhengig av nettopp dette.