Landmakt

Det står nå mellom tre alternativer i Landmaktutredningen; «Sink og stans», «Nektelse-konseptet» og «Aktiv strid». Bare i det første av disse alternativene blir dagens hærstruktur videreført med strids- og stormpanservogner. De to andre er mer basert på lettere avdelinger som skal lede ild fra jagerfly og skip i form av langtrekkende missiler. Nå skal de ulike konseptene gjennom en rekke simuleringer, der de testes opp mot ulike scenarioer, skriver Klassekampen.