Nyheter:

Fikk pris for respekt, ansvar og mot

Under årets Army Summit i Oslo delte Hæren ut priser for både 2017 og 2018.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

RAM-prisen ble i sin tid innstiftet av Generalinspektøren for Hæren, og prisen skal berømme og inspirere til etterlevelse av Hærens kjerneverdier – respekt, ansvar og mot (RAM).

Prisen deles ut årlig til den eller de i Hæren som i løpet av det siste året ved sine handlinger eller ledelse har fremmet en eller flere av disse kjerneverdiene.

I år ble prisene delt under Army Summit, som foregår på Akershus festning i Oslo. Det ble delt ut priser for respekt, ansvar, mot samt at man delte ut prisene for både for 2017 og 2018.


Prisene for 2018 gikk til stabssersjant Ole Henry Alvestad fra Telemark bataljon, konsule
nt Gry Elin Sponberg fra Hærens lagførerskole og kaptein Eirik Øverland Falch-Olsen fra Stridstrenbataljonen. 

Oversersjant Ole Henry Alvestad fikk prisen for respekt. Han jobber i Telemark bataljon/Brigade Nord. Dette skriver juryen: 

«Oversersjant Ole Henry Alvestad har vist stor respekt for jobben som soldat gjennom at han utrettelig har sloss for å skape de beste forutsetninger for å løse oppdrag både hjemme og ute. Han viser stor respekt for sine medmennesker, noe som er synlig gjennom måten han får mennesker til å spille på lag for at de skal oppnå gode resultater. 

Alvestad har utrettelig sloss for å skape de beste forutsetninger for å løse oppdrag både hjemme og ute

Oversersjant Alvestad har vist stor respekt for oppdraget og beslutninger under risikofylt tjeneste i internasjonale operasjoner. Han har vist stor respekt for partene i konflikten, lokal kultur og tatt hensyn til egne styrker og allierte under oppdragsløsningen. Denne form for respekt er svært vanskelig å balansere i et komplisert og uoversiktlig operasjonsmiljø der forutsetningene for oppdragsløsning og beslutninger endres fort. Oversersjant Alvestad har vært en rollemodell for sine medsoldater og har etterlevd Hærens kjerneverdi RESPEKT på en fremragende måte. 

Konsulent Gry Elin Sponberg fikk prisen for ansvar. Hun jobber ved Hærens befalsskole, Krigsskolen/Forsvarets høgskole. Juryen skriver dette: 

Konsulent Gry Elin Sponberg har tatt et utvidet og særlig ansvar for forsvarlig forvaltning av menneskene og ressursene ved Hærens befalsskole. Under omstilling og vanskelige forhold har hun vært særdeles ansvarsfull og har fremstått som en tydelig rollemodell for sine kollegaer. Hun har tatt et utvidet ansvar for å spille nye medarbeidere gode og sette dem opp for suksess. 

Under omstilling og vanskelige forhold har hun vært særdeles ansvarsfull og har fremstått som en tydelig rollemodell

I en svært krevende omstilling av befalsskolen har hun vært avgjørende for at prosessen med omorganisering og nedleggelse har vært en suksess, og at etablering av ny lagførerskole har lyktes. Med stort pågangsmot og iver har hun tatt et utvidet ansvar for mange av skolens krevende prosesser samtidig som hun har gjennomført egenutvikling for å holde seg faglig oppdatert og relevant for skolen. Konsulent Sponberg har etterlevd Hærens kjerneverdi ANSVAR langt utover det som forventes.

Kaptein Eirik Øverland Falch-Olsen fikk prisen for mot. Han jobber ved Stridstrenbataljon/Brigade Nord. Juryen skriver dette: 

Kaptein Eirik Øverland Falch-Olsen har vist et utpreget hverdagsmot som avdelingssjef gjennom å gjennomføre store og upopulære endringer i kompaniet samtidig som han har motivert og ført avdelingen i en felles retning. Han beskrives som en leder som tar tak og som ikke ser en annen vei når han står overfor ubehagelige oppgaver. Han har vist stort mot til å stå fjellstøtt i kritikk fra ansatte som har vært skeptisk til ny besluttet utdanningsplan. 

Han har tatt tak i den krevende oppgaven å endre og rydde opp i uønsket subkultur

Til tross for dette har han gjennom godt lederskap gjennomført krevende endringer i tråd med Hærens intensjon, og samtidig oppnådd bred støtte fra personellet han er sendt til å lede. Han har tatt tak i den krevende oppgaven å endre og rydde opp i uønsket subkultur, i tillegg til å rydde opp i pågående personellsaker som andre har unngått å adressere. Kaptein Falch-Olsen har mot til å sette klare føringer i hverdagen og mot til å følge dette opp der andre ser en annen vei. Han oppleves av sine medsoldater som en rollemodell og leder som etterlever Hærens kjerneverdi MOT hver dag samtidig som han skaper entusiasme i avdelingen.  

Prisene for 2017 gikk til stabssersjant Åge Sommarset fra Ingeniørbataljonen i Brigade Nord og kaptein Svein-Kristoffer Grøvdal Solberg fra Telemark bataljon. Fra før har Gisle Totland fra Krigsskolen fått prisen for 2017. 

Powered by Labrador CMS