Nyheter:

Bærbart luftvern til Finnmark

Heimevernet får skarpere tenner nord for Vestfjorden, sier HV-sjefen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Dette er ikke fasiten. Den får vi først når Stortinget har tatt sin beslutning. Men innenfor den rammen som forsvarssjefen har gitt så er jeg tilfreds. Jeg ser ingen store avvik fra Langtidsplanen. Jeg ser at man velger å ha to ledelser, at man opprettholder 11 HV-distrikter og at vi skal være landsdekkende. Det blir en felles operasjonsledelse med Hæren og man får flere våpenkapasiteter til Heimevernet i Finnmark. Det legges til grunn 38 000 soldater. Det var ikke det jeg ønsket meg, men innenfor den fastlagte økonomiske rammen så forholder jeg meg til det.

– Har man ivaretatt Heimevernets behov for soldater?

– Innenfor den økonomiske rammen har forsvarssjefen i sin anbefaling – så godt han kan – ivaretatt våre behov. 

– Man foreslår å utvide førstegangstjenesten for en del soldater til 16 måneder. Kan dette gi utfordringer med tanke på rekruttering til HV?

– Jeg har fått bekreftet fra Arild Brandvik, som ledet landmaktsutredningen, at dette har de tatt høyde for i volumet de kaller inn til førstegangstjeneste. Slik får vi fylt opp med 38 000 soldater. Og da er jeg fornøyd.

– Det legges opp til større differensiering mellom HV-styrkene. Hva tenker du om dette?

– Jeg tro det er en riktig vei å gå. Tiden hvor alle i Heimevernet var likt utrustet passer ikke inn i virkeligheten lenger. Det er for eksempel stor forskjell på topografi, klima og type oppdrag i Rogaland og Finnmark. Det er to vidt forskjellige verdener. Og da må vi tenke differensiering, at det er forskjell i måten man er utstyrt og trener på.

Det er stor forskjell på topografi, klima og type oppdrag i Rogaland og Finnmark. Det er to vidt forskjellige verdener. Og da må vi tenke differensiering


– Det foreslås blant annet å gi innsatsstyrken til HV-17 oppklarings- og ildlederoppdrag og at disse kan utstyres med bærbart luftvern for økt egenbeskyttelse og kampkraft? 

– Vår Ipad-generasjon har ingen problemer med å lære seg bærbart luftvern. Det er jeg helt overbevist om. Heimevernet får skarpere tenner, i hvert fall nord for Vestfjorden. 

– Det opprettes en felles sjef for Landforsvaret i Finnmark. Hva tenker du om en slik ledelsesmodell?

– Det er en god tanke. Nå blir det, relativt sett, såpass tett med avdelinger i Finnmark. Da tror jeg det er fornuftig med en felles ledelse. Det er klok operasjonstenking. Men det står i proposisjonen at detaljene for hvordan dette skal gjøres skal fastsettes senere. Jeg regner med at dette blir i samspill mellom sjefene for HV, Hæren og FOH.

– Hva tenker du om rekruttering til Heimevernet i Finnmark?

Dette er et samspill som må gjøres mellom Hæren, Forsvarets vernepliktssenter og oss. Hærsjefen må være oppmerksom på at man får flere kvinner og menn fra Finnmark til å gjennomføre førstegangstjenesten. Kanskje blir det lettere når rekruttskole blir på Skjold? Da er meningen at man får inn nok folk til å fylle HVs rekker i Finnmark. Det legges samtidig opp til at noen HV-avdelinger sørpå skal øremerkes til innsats i Finnmark. Men for Heimevernet er det best om det er soldater som bor i Finnmark og kjenner klimaet og har nettverk i området.

– Føler du at Heimevernets egenart har blitt ivaretatt på en god måte? 

– Ja, det synes jeg.

Les også hva sjefen for Hæren mener. 

Powered by Labrador CMS