Kystradarene

Stortingets utenriks- og forsvarskomité diskuterte knapt kystradarkjeden før nedleggelsen ble vedtatt, sier Liv Signe Navarsete. – Vi vet ingenting om hva som skal skje og har ikke sett noen plan for nytt overvåkingssystem, sier hun til Dagsavisen. ​