Kystjegerkommandoen skal bli droneeksperter

Kystjegerkommandoen skal etterstrebe å bli verdens beste på etterretning, rekognosering og overvåkning, samt at de vil satse på å bli det beste miljøet på dronekompetanse, sier avdelingens leder Sten Richard Larsen til Aftenposten. Kompetansen skal være opparbeidet innen 2028.