Kvinner i førstegangstjenesten hardest rammet

Undersøkelse rapporterer om betydelig antall overgrep i Forsvaret. Forsvaret har et holdningsproblem, sier landstillitsvalgt Lise Veronica Huynh.

Publisert Sist oppdatert

* 23 kvinner sier at de har blitt tvunget til seksuelt samleie med kollega eller overordnet i Forsvaret i løpet av de siste tolv månedene. 

* 71 kvinner sier at kollega eller overordnet i Forsvaret har prøvd å tvinge dem til seksuelt samleie – uten å lykkes.

– Det er trist at det er så høye tall, sier Huynh.
– At det rapporteres om så mange overgrep – er skummelt. Tallene er også høye for menn. Det er overraskende. Men det viser at både kvinner og menn er utsatt. 

Tallene fra Forsvarets undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering ble offentliggjort tirsdag 19. februar. 8805 har svart, 24 prosent er kvinner. 1,1 prosent av kvinnene sier at de har blitt tvunget til seksuelt samleie. Blant mennene er prosentandelen 0,3. 3,7 prosent av kvinnene sier at de har blitt forsøkt tvunget til seksuelt samleie. Det har 1,2 prosent av mennene opplevd.  

– Svarene viser at det er på tide at vi har en slik undersøkelse, sier Huynh.
Hun har vært del av arbeidsgruppa som har jobbet med undersøkelsen.
– Da vi begynte å jobbe med dette i høst, ble vi fortalt at tallene ville være høye. Likevel er jeg overrasket. De er mye høyere enn i for eksempel vernepliktundersøkelsen. Vi har stilt langt flere spørsmål denne gangen. I tillegg har vi stilt dem på en annen måte. I vernepliktundersøkelsen spurte vi hvordan soldatene opplevde tjenesten. Nå er vi konkrete.

– Undersøkelsen avdekker tilfeller som er meget alvorlige. Dette må vi komme til livs, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.


– Forsvarssjefen er overrasket og skuffet, men sier at omfanget er så lite at Forsvaret likevel ikke har en ukultur?
– Da er vi ikke helt enige. Jeg synes forsvarssjefen har vært klar og tydelig, men at det ikke gjelder så veldig mange, kan ikke bli en hvilepute. At vi setter dette på agendaen nå og tør å snakke om det, er kjempeviktig.

– Forsvaret sier at svært få tar kontakt gjennom varslingskanalen. Hvorfor er det slik?
– Jeg tror terskelen er for høy. Mange ser på det å varsle som skummelt og har ikke tillit til systemet. Man frykter at man ikke skal få hjelp. Den som har forgrepet seg, kan også være lederen din. Da er det vanskelig å varsle.

Den aldersgruppa som er hardest rammet, er kvinner under 20. Med andre ord: soldater inne til førstegangstjeneste. 8,1 prosent av kvinnene forteller at de har blitt forsøkt tvunget til seksuelt samleie. 2,7 prosent av kvinnene har blitt tvunget til seksuelt samleie. Huynh sier at det er utrolig synd og etterlyser mer holdningsskapende arbeid. Hun forteller at Tillitsvalgtordningen jobber sammen med forsvarssjefen for å få på plass felles retningslinjer. Det er et av tiltakene som forsvarssjefen kommer med som et resultat av undersøkelsen. 

– Vi hadde felles retningslinjer i forsvarsgrenene. De fungerte. Nå håper vi at kan få det for hele Forsvaret. Jeg tror soldatene trenger det. Jeg vet at de ønsker det, sier hun. 

– For 19-20-åringer som er inne til førstegangstjeneste kan det være viktig med klare og tydelige retningslinjer.

– Hva slags type retningslinjer tenker du på? 

– De kan virke som selvfølgeligheter, men hvorfor vi har nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering, er én. Hva betyr det? Og hva er konsekvensen av å bryte nulltoleransen? Og så handler det om hvordan vi skal opptre overfor hverandre. Det er forskjell på å drite seg ut og å være en drittsekk.

– At bare to av 40 har anmeldt sakene, viser at informasjon om varslingsrutinene og rutinene i seg selv ikke er gode nok, sier Miriam Weierud, leder for Militært kvinnelig nettverk. 

– Flere i Forsvaret sier at seksuell trakassering er et samfunnsproblem og viser til at prosentandelen i Forsvaret er lavere enn i samfunnet forøvrig. Men samtidig er alle i Forsvaret – fra vernepliktige til ansatte – selektert. Er ikke seleksjonen god nok? 

– Seksuell trakassering er i høyeste grad et problem vi må adressere i Forsvaret. Når det gjelder seleksjon, må vi se om det vi gjør er godt nok. Så må vi gjøre det bedre. Hvis ikke, må vi ta grep. Vi visste at det var store mørketall. Nå har vi fått noen av disse tallene frem. De er altfor høye. Nå har vi sjansen til å gjøre noe med dem.

På sesjon selekteres soldatene på fysikk, helse og evne. Men ikke på holdninger.

– Det er det kanskje på tide at vi gjør, sier hun.

Huynh etterlyser også tydeligere konsekvenser. Hun sier at soldater som ikke følger regelverket i andre type saker, må tåle refs – også foran de andre soldatene. Det mener hun også bør skje i saker som gjelder mobbing og seksuell trakassering. 

***