Nyheter:

– Kvinnekropp ingen hindring

– Jeg har aldri hørt fra noen av mine underlagte sjefer at kvinner i avdelingene svekker stridsevnen, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Publisert Sist oppdatert

Forsvarssjefen åpnet torsdag seminaret om militære kvinners identitet på Haakonsvern. Han gikk rett inn i debatten som har gått siden før nyttår om fysiske forskjeller mellom menn og kvinner.
– Jeg mener fokuset på behov for fysisk styrke er overdrevet. Krigføring foregår mest på avstand – selv i Hæren, blant annet ved hjelp av stridsvogner.

Reaksjonært. Forsvarssjefen snakket til en fullsatt kinosal på Haakonsvern, publikummet var hovedsakelig kvinner og i tillegg noen menn.
– En kjensgjerning er at vi fortsatt har nok av mannssjåvinister i Forsvaret. Ikke la noen ta fra dere vissheten om at dere gjør en god jobb og ta til motmæle når dere møter mannssjåvinistiske holdninger, var Bruun-Hanssens oppfordring til kvinner i uniform.

En kjensgjerning er at vi fortsatt har nok av mannssjåvinister i Forsvaret

Han adresserte også Metoo-kampanjen og sa at å slå ned på seksuell trakassering er et klart lederansvar.
– Ledere på ulike nivåer i Forsvaret må være villige til å gjennomføre tøffe tiltak mot de som trakasserer, hvis ikke sender vi signaler om at dette er greit.

Kulturutfordring. – Skal Forsvaret ha den beste kompetansen, er det helt nødvendig at vi rekrutterer fra begge kjønn i årene fremover, uttalte brigader Henning Frantzen i Forsvarsdepartementet og viste til at kvinner er i klart flertall på en rekke utdanninger. 
– Hva skal vi da gjøre med det økende antallet norske gutter som er skoletapere? Den diskusjonen får vi ta en annen gang, sa Frantzen fra talerstolen.

Han gjentok Forsvarssjefens budskap om at gamle holdninger fortsatt eksisterer i enkelte miljøer, om at menn egner seg best som militære og ledere.
– Dette kan bli selvforsterkende, hvis kvinner ikke skal få sjansen grunnet tradisjoner. Men det er bra at holdningene kommer frem i lyset, så kan vi forhåpentligvis få til en kulturendring.
– La det uansett være helt klart: Kvinner er ikke «aller nådigst» i Forsvaret, dere er en styrke for Forsvaret, sa Frantzen til forsamlingen.

Kvinner er ikke «aller nådigst» i Forsvaret, dere er en styrke for Forsvaret

Uforutsigbart. Løytnant Lene Pedersen har en fysisk og mentalt utfordrende hverdag i 330 skvadronen som driver Forsvarets redningstjeneste. Hun er utdannet sykepleier og har vært operativ redningsmann siden 2007, som eneste kvinne i Norge.
– Jeg føler meg helt likestilt i jobben vi gjør. Utfordringen med å redde en mann i fem meter høye bølger, som kanskje har mistet en arm, er noe jeg må takle uavhengig av om jeg selv er lavere og lettere enn mine mannlige kolleger.

Hun fortalte at oppdragene i redningstjenesten ofte er svært uforutsigbare og at situasjonene sjelden er helt like.
– Kvinner må tørre å satse. Jeg er overbevist om at det er mange fysisk sterke kvinner som egner seg i min jobb. De mentale kravene til en redningsmann er uansett større enn de fysiske, der man må ha evnen til å ta raske beslutninger, ofte i stor usikkerhet.


Miljøfaktor.
Iris Fivelstad er første kvinne som blir fregattsjef, for bare en uke siden overtok hun offisielt kommandoen på KNM Otto Sverdrup. Den er verdt rundt fem milliarder kroner, har en besetning på 130 personer og sammen med de andre fregattene i Nansen-klassen utgjør Otto Sverdrup Norges mest avanserte kampsystem. Fivelstad forteller til Forsvarets forum at hun er litt stolt av tilnavnet «Evil Iris», som kolleger har gitt henne for å være direkte i tilbakemeldingene.

– Det snakkes en del om at kvinner i Forsvaret er viktige for å skape godt miljø i de militære avdelingene. Jeg er som de fleste andre glad i god stemning og prate over en kaffekopp. Men først og fremst vil jeg bli anerkjent for den jobben jeg gjør som offiser, ikke fordi jeg skal være en «miljøfaktor», sa hun henvendt til medsøstre og de som var tilstede fra Forsvarets ledelse på torsdag.

Først og fremst vil jeg bli anerkjent for den jobben jeg gjør som offiser, ikke fordi jeg skal være en «miljøfaktor

Iris Fivelstad er også hotelleier. Få med deg reportasjen vår fra i fjor her: