Kutter i telefon og reiser

Det blir strammere tøyler for bruk av tjenestetelefon og flybilletter i Forsvaret; 40 millioner skal spares på årsbasis.

Publisert Sist oppdatert

Forsvaret skal egeneffektivisere for 1,4 milliarder over fire år, og som ledd i dette skal unødvendige utgifter på reiser, tjenestetelefoner og elektroniske kommunikasjonstjenester senkes. Med 30 millioner kroner på flybilletter og 10 millioner på teletjenester i året. Det betyr mer bruk av billigbilletter på fly og mindre surfing på nettet med tjenestemobilen.

– Databruken er én side ved telefonen, en annen er hvem som har behov for tjenestemobil og hva slags type telefon og abonnement. Vi ser for oss en viss form for edruelighet: Hvis noen kun har behov for å kunne bli kontaktet, trenger du ikke nødvendigvis alle fasilitetene, sier major Arild Maur i planavdelinga i Forsvarsstaben.

Øvre prisgrense. Han sier ikke at vi skal gå tilbake til knastetelefonen, men begrense utvalget når de som er i bruk skiftes ut.  En stor del av de 17.000 fast tilsatte i Forsvaret har tjenestemobil. 

Forsvarsstaben har besluttet at øvre prisgrense for innkjøp av telefon blir satt til 3500 kroner, eller 1500 kroner hvis telefonen bare brukes i arbeidstida.

Og arbeidsgiveren må bli flinkere til å se på forbruket til den enkelte, følge det opp og tilpasse abonnementet. 400 kroner i måneden er den delen av regninga Forsvaret heretter vil betale. I dag er det en mindre streng praksis.

– På dette området har vi et utdatert regelverk som må revideres for å kunne foreta innsparinger, men også for å innordne seg den teknologiske utviklinga, forklarer Maur.

Han mener det store flertallet bruker tjenestetelefonen med fornuft, men det finnes sparemuligheter, og de sparte kronene skal gå til å finansiere operativ virksomhet. På samme måte skal det stresses bruk av billigere flybilletter:

– Jeg har selv reist mye de siste ti årene, og særdeles sjelden hatt behov for å endre reiseplan. 

– For eksempel kan noen ha en litt uheldig praksis med å velge fleksibillett framfor å planlegge bedre og få en billigbillett, understreker majoren.

Justerte retningslinjer for transport og reiser er alt trådt i kraft, og hovedregelen er å bestille flybillett minst to uker før avreise. Nye bestemmelser for disponering av tjenestetelefon og andre EKOM-tjenester er forventet å komme før påske. De tillitsvalgte har vært informert om og delvis involvert i beslutningene.