Nyheter:

– Operativ evne er mer enn våpen og plattformer

– I langtidsplanen for Forsvaret står det så godt som ingenting om kulturinstitusjonene, sier brigader Ole Asbjørn Fauske.

Publisert Sist oppdatert

– Operativ evne er så mye mer enn våpen og plattformer. De kunnskaper, ferdigheter, verdier og holdninger Forsvarets personell har, er avgjørende for å skape operativ evne. 

Det sier brigader Ole Asbjørn Fauske som går av som sjef for Forsvarets fellestjenester (FFT) mandag 24. september. Ny sjef blir brigader Trond Kotte.

Selv om materiell og bruken av det isolert sett kan være det viktigste i en spesifikk militær avdeling, mener Fauske at for Norge som nasjon er måten operativ evne oppnås på det viktigste.

– Verdisynet, profesjonskulturen og forståelsen for Forsvarets rolle er avgjørende for at vi kan løse vårt oppdrag for nasjonen på en måte som har legitimitet i befolkningen. Kulturavdelingene våre er viktige premissleverandører for denne forståelsen. I langtidsplanen for Forsvaret står det så godt som ingenting om dette, sier Fauske.

FFT ble etablert sommeren 2016 og var operativ i 2017. Målet var å effektivisere administrasjonen av Forsvarsstaben og 12-13 mindre driftsenheter og samtidig sikre forsvarlig forvaltning der.

Fauske var sjef for FAKT, Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon, da han ble beordret til sjef for FFT. Kulturavdelingene ble en del av FFT.


– Hvilken plass ble det til kulturen?

– Jeg er skuffet over at Stortinget tilsynelatende ikke forstår verdien av de institusjonene som blant annet arbeider med Forsvarets kultur og andre virksomheter som bidrar til å utvikle vår profesjonskultur. Grunnen er nok at når politikerne snakker om operativ evne, så tenker de i for stor grad på materiell – som ubåter, fly og stridsvogner.

I langtidsplanen for Forsvaret står det så godt som ingenting om dette

Selv har Fauske operativ erfaring fra Norge, Balkan og Afghanistan.

– Som kontingentsjef i Afghanistan fikk jeg nok brukt meg selv mest. All kunnskap og all erfaring kom til nytte. Vi gjorde en god jobb i Afghanistan, en jobb som utgjorde en forskjell for mange mennesker. Det som feilet, var den sivile innsatsen. Samfunnsbyggingen og demokratibyggingen. Forsvaret løste sin del av oppgaven. Soldatene skulle være «skjoldet» som gjorde det sivile arbeidet – «sverdet» – mulig. Men «sverdet» feilet.

Vi gjorde en god jobb i Afghanistan, en jobb som utgjorde en forskjell for mange mennesker. Det som feilet, var den sivile innsatsen


Fauske snakker også om tiden som sjef for Luftkrigsskolen som en interessant periode.

– Jeg møtte unge mennesker som var fulle av initiativ, motivasjon og pågangsmot, og som hadde lyst til å gjøre en forskjell.


Fauske hadde ansvaret da FFT ble opprettet.

– Jeg er ofte litt i overkant optimistisk. Det har likevel gått enda bedre enn jeg trodde. FFT har hatt dyktige medarbeidere i staben og sjefer ute i avdelingene som ville at vi skulle få det til.

Vi har greid å redusere antall administrative stillinger. De har blitt til operative årsverk. Også andre i Forsvaret er interessert i våre erfaringer. I Forsvaret tror jeg likevel at vi nærmer oss grensen for hva som er mulig å effektivisere før vi eventuelt får ny teknologi som kan erstatte mennesker.

I Forsvaret tror jeg vi nærmer oss grensen for hva som er mulig å effektivisere før vi eventuelt får ny teknologi som kan erstatte mennesker

Som sjef for fellestjenestene har Fauske også vært kommandant på Akershus festning. Det var en større og mye viktigere funksjon enn Fauske hadde forestilt seg. Kommandanten har kontakt med mange sivile etater.

– Rollen som Forsvarets seremonimester i hovedstaden ved nasjonale merkedager og markeringer, statsbesøk og flåtebesøk har vært krevende og givende. Kontakten med kongefamilien har vært et privilegium. Vi har en fantastisk konge som er kunnskapsrik og kombinerer verdighet og vennlighet på en svært god måte. Han skaper godt humør bare ved sitt nærvær. Kong Harald er en fantastisk representant for Norge. Å gå to skritt bak og til venstre for Majesteten under viktige seremonier på Akershus Festning har vært et absolutt høydepunkt, sier brigader Fauske.

Vi har en fantastisk konge som er kunnskapsrik og kombinerer verdighet og vennlighet på en svært god måte

Brigader Ole Asbjørn Fauske er som sjef for Forsvarets fellestjenester også utgiver av Forsvarets forum og forsvaretsforum.no.