Nyheter:

I 2019 har ikke skipet Hestmanden råd til å seile

DS Hestmanden overlevde to verdenskriger og skulle være et seilende monument for alle krigsseilere. Men i 2019 er sjansen liten for at folk flest får sett henne.

I hele 2019 vil nemlig skipet ligge til kai utenfor Kristiansand. Det har Vest-Agder-museet bestemt. 

– I 2019 har vi ikke noe valg. Vi har kommet med flere innspill for å finne en varig løsning, så vi kan vedlikeholde Hestmanden, sertifisere henne for seiling og vise henne frem ved ulike lokale arrangementer, sier administrasjonssjef Gro Eikeland ved Vest-Agder-museet. 

– De innspillene har vi ikke fått gjennomslag for. 

– I 2018 seilte Hestmanden fra Bergen til Larvik. Hun var i Stavern for å markere slutten på første verdenskrig, og hun var på plass under Arendalsuka. 

– Det skulle vi gjerne gjort i 2019 også. 

Tresifret antall millioner

Under 2. verdenskrig besto den norske handelsflåten av 1081 fartøyer. Hestmanden er det eneste som er igjen. 

– Det er helt klart statens ønske at DS Hestmanden skal være et flytende, omreisende museum og minnesmerke for krigsseilernes uvurderlige innsats, sier statssekretær Frida Blomgren i Kulturdepartementet. 

Hun forteller at det er bakgrunnen for at det er bevilget et tresifret antall millioner statlige kroner for å sette skipet i stand, og for at driftstilskuddet til Vest-Agder-museet fikk en påplussing på over 4 millioner kroner i 2018. Det gir nesten 23 millioner kroner årlig til museet.

– Vi er klar over at Vest-Agder-museet har søkt om ytterligere 4,7 millioner kroner, men vi har ikke klart å finne rom for nok en økning nå, sier Blomgren. 

– Jeg er imidlertid optimistisk med tanke på å finne rom for dette i senere budsjettår, og jeg har tillit til at Vest-Agder-museet i mellomtiden finner løsninger innenfor det handlingsrommet de har.

Forsvarets forum skrev om DS Hestmanden i 2015. Les historien om det som den gang var 104 år gammel dame, to verdenskriger og frykten for torpedoer. Og om Bendik båtsmann som går igjen.

Råttent dekk og mangel på sertifisering

Vest-Agder-museet skal ha bedt om nærmere fem millioner kroner ekstra i 2019. Dekket på dampskipet er råttent. Det må vedlikeholdes og vil være den største utgiften, mener Eikeland. I tillegg er det kostbart å sertifisere slike fartøy. Å slepe Hestmanden fra kai til kai er ikke et alternativ. Målet er at fartøyet skal seile for egen kjøl.

Mer enn 100 millioner kroner skal det ha kostet å restaurere DS Hestmanden. Riksantikvaren har tatt store deler av regningen, men i 2015 ga Forsvarsdepartementet, Klima- og kystdepartementet, Næringsdepartementet og Kulturdepartementet tre millioner kroner hver for å gjøre dampskipet til et museumsskip. Daværende forsvarsminister – Ine Eriksen Søreide – sto i spissen for initiativet. I 2016 ble det gitt 15 millioner kroner til igangsetting. Da kom midlene først og fremst fra Kulturdepartementet, og i 2017 åpnet Søreide Hestmanden som «et museumsskip og krigsminnesmerke over krigsseilerne».


– Hestmanden skal hjelpe oss å huske. Slik at vi som nasjon aldri glemmer den innsatsen som ble lagt ned og de ofre som ble gjort av titusenvis av norske sjøfolk da det virkelig gjaldt som mest, sa Søreide under åpningen.

Hestmanden skal hjelpe oss å huske. Slik at vi som nasjon aldri glemmer den innsatsen som ble lagt ned og de ofre som ble gjort

På nettsiden til Vest-Agder-museet står det at DS Hestmanden skal være et «seilende monument for å hedre krigsseilere». 

Håper på aktivitet i 2020

– Neste år feires 75-årsdagen for frigjøringen. Da har vi et ønske om å dra på tokt til Finnmark, Hestmanden spilte jo en viktig rolle i gjenreisingen der. Men vi vil ikke være i stand til det uten nye midler, sier Eikeland. 

Hun forteller at de siden 2017 har fått fire millioner kroner i året fra Kulturdepartementet til drift, vedlikehold og formidling. I tillegg kommer midler fra Kristiansand kommune (600 000 kroner) og fylkeskommunen (1,5 millioner kroner).

– Da vi fikk midler til å restaurere Hestmanden, var intensjonen at vi skulle seile og vise henne frem. Hun er viktig for å få frem den innsatsen som krigsseilerne gjorde. Derfor er det veldig synd at vi ikke kan planlegge med det i 2019.

Hestmanden er viktig for å få frem den innsatsen som krigsseilerne gjorde. Derfor er det veldig synd at vi ikke kan planlegge med det i 2019
Powered by Labrador CMS