Nyheter:

– Frem fra glemselen

De færreste vet at det vakre slottet Mauritzberg sør for Stockholm en gang var treningsleir for norske soldater.

Publisert Sist oppdatert

11. juni avduket krigsveteranen Thor Hofsbro, Norges forsvarsattaché i Sverige, oberst Øystein Limoseth og stabssjefen for Forsvarets museer, oberstløytnant Stein Wilhelm Aasland en minnestein på stedet. Aasland kunne fortelle at kjettingen kommer fra kongeskipet Norge, og er en gave fra Marinemuseet i Horten. Kjettingen symboliserer samholdet mellom Norge og Sverige, og at samarbeid gjør en sterk.

– Utrolig fint at noen har sørget for at denne historien kom frem fra glemselen, sier krigsveteranen Thor Hofsbro til Forsvarets forum. 

Fra flaggstangen på toppen av slottet vaiet det norske splittflagget.


– Denne minnestein er en puslebit i våre lands krigshistorie, sa Axel Wernhoff, Sveriges ambassadør i Norge, under avdukingen av minnesteinen.

– Sveriges nøytralitet var en vanskelig balansegang hvor man forsøkte å hjelpe sine naboland uten selv å bli gjenstand for et militært angrep. Etableringen av en norsk armé i Sverige, og det som skjedde her på Mauritzberg er en del av denne balansegangen. Dagens markering handler om den militære hjelpen til vårt naboland. Dette gir oss en mulighet til å reflektere over vår felles historie, sa Wernhoff som også nevnte Sveriges betydelig humanitære bistand under krigsårene.

Denne minnestein er en puslebit i våre lands krigshistorie

På Mauritzberg ble det mellom 1943 og 1945 utdannet 1300 norske soldater. Det var soldater som under dekke av å skulle bli havnepoliti, fikk opplæring for å bli kystartillerister, signalister eller annen tjeneste om bord på Marinen eller handelsflåtens fartøyer.


I
forbindelse med avdukingen ble det arrangert et seminar med tema «naboskap i ufredstid». Her fikk tilhørerne blant annet møte to av krigsveteranene som en gang var på Mauritzberg. Det ble også et møte med andre som under krigsårene rømte fra Norge til Sverige. Forfatteren Birgit H. Rimstad fortalte om jødenes situasjon i Norge under krigen. Den gang fire år gamle Evelyn Bøe ble intervjuet om flukten til friheten i nabolandet og oppholdet der. Bitte Sundin fortalte om sin far som var polsk krigsfange i Norge under andre verdenskrig. Forfatteren Anders Johansson og Mats Wallenius presenterte greve Folke Bernadottes innsats for Norge under krigen og etter frigjøringen. Folke Bernadottes sønn, greve Bertil Bernadotte avsluttet seminaret som Svensk-norska samarbetsfonden hadde tatt initiativ til.

– Det er ett ord som beskriver denne dagen og det er: Fantastisk!, sier Norges forsvarsattaché i Sverige, oberst Øystein Limoseth til Forsvarets forum.

– Norges lange kyst og mange havner gjorde denne styrken særlig viktig, og markeringen ble virkelig en stor opplevelse, heder og ære! sier Limoseth som også skryter av seminaret som avsluttet dagen.

– Det er vanskelig å glemme menneskene som deltok og alle de gode og viktige fortellingene vi fikk høre. Presentasjonen av greve Folke Bernadotte og møte med hans sønn, greve Bertil Bernadotte var en stor opplevelse. Vi i Norge har mye å takke Folke Bernadotte for. Det vi har opplevd her, skal vi ta med oss, sier Limoseth.

Vi i Norge har mye å takke Folke Bernadotte for

Les mer om det som skjedde på Mauritzberg i neste utgave av Forsvarets forum. Kommer i postkassa mot slutten av måneden.