Nyheter:

Forum-redaktør fikk kulturpris

Erling Eikli er tildelt Forsvarets velferdstjenestes kulturpris for 2019.

«Gjennom snart 45 år har han ødslet av sin kompetanse slik at våre velferdssoldater og ansatte har kunne øke sin kompetanse og få inspirasjon til å jobbe med og videreutvikle sine leiraviser». 

Det skriver juryen om Erling Eikli i sin begrunnelse. 11. mars ble redaktøren i Forsvarets forum tildelt velferdstjenestens kulturpris. Eikli begynte i Mannskapsavisa allerede i 1974. I 1980 ble Forsvarets forum opprettet. Siden har Eikli vært tilknyttet fagbladet. At velferdsprisen deles ut til folk utenfor selve velferdstjenesten, skal ikke tidligere ha skjedd.

I begrunnelsen står det:

«Årets kulturpris for 2019 går til en person som gjennom en årrekke har bidratt til et rikt og godt kulturarbeid i sitt virke. Denne personen har lagt til rette for et tett og godt samarbeid innad i Forsvarets leire og lokale kulturliv med sitt virke i en årrekke. Forsvaret har nytt godt av det enorme engasjement vedkommende har lagt ned for soldater, ansatte og hele velferdstjenesten slik at Forsvaret har et godt egenaktiviserende tilbud. Gjennom sin iver og glød for leiravisene i Forsvaret har vedkommende utarbeidet både håndbøker og publikasjoner innen leiravis arbeid. I tillegg har han gjennomført utallige leiraviskunst.»

Det står også: 

«Han har ført arven fra Kjell Aukrust videre, med leiravisenes Oscar­statuett – Albert-prisen – som har vært en stor motivasjonsfaktor for de som har arbeidet med leiraviser i Forsvaret». 

På landskonferansen for tillitsvalgte i 2018 valgte Albert å gå av med pensjon etter mer enn 65 års tjeneste. 

Det er kunstneren Ferdinand Finne som står bak velferdstjenestens kulturpris. Finne var maler, forfatter, grafiker glasskunstner, revy og teatermenneske – og opptatt av felleskap, livstro og livsmot. Han var også Norges første velferdsoffiser gjennom sitt arbeid i England under krigen. Prisvinneren får et fat laget av nettopp Finne.