200 år med militærmusikk

Forsvarets musikk avsluttet 200 års jubileet med boklansering. – Vi er Forsvarets ansikt utad, sier kommandørkaptein Arnstein Lund.

Publisert Sist oppdatert

– Det var ikke så lett å være første kvinne i orkesteret. Men gutta hadde blitt enige på bakrommet om at det var greit.

– Men jeg angret aldri på valget jeg tok, at jeg ble en del av orkesteret.

Det fortalte Bergjlot Støkken om hennes 21 år i Forsvarets distriktsmusikkorps Sørlandet. Korpset ble lagt ned i 2002. 

Bergljot Støkken er en av de som har bidratt i boken «I storm og stille».
Bergljot Støkken er en av de som har bidratt i boken «I storm og stille».

Forsvarets musikk, og de forskjellige korpsene er likevel høyst levende, ifølge sjefen Arnstein Lund.

– Dette er det siste vi gjør i jubileumsåret, sier kommandørkapteinen og sikter til lanseringen av boken «I storm og stille».

Den er forfattet av musikere i korpsene til Forsvaret. Tidligere militærmusikere som Bergljot Støkken og en doktogradsstipendiat, har også bidratt i antologien. Niels Kristian Persen har «dirigert» musikerne i kraft av å være redaktør for bokprosjektet som det har tatt nærmere tre år å ferdigstille.

Boken har som mål å sammenfatte den 200 år lange historien til musikken i Forsvaret, sier Lund. 

– Du kan gå til midten av 1800-tallet og se hva slags instrumenter hver enkelt spilte på. Og du kan finne ut hvor mye de fikk i lønn for det også, sier Lund

– Boken er en stadfestelse av den posisjonen vi har hatt og fortsatt har i Forsvaret og i samfunnet, fortsetter Lund og beskriver boken som en milepæl i Forsvarets musikks historie. 

Økonomi. 2018 har på mange måter vært en sammenhengende markering av Forsvarets musikk – med flere konserter og til slutt boklansering, forteller kommandørkapteinen.

– 2019 blir et helt vanlig driftsår, sier Arnstein Lund og peker på arrangementer i forbindelse med markeringen av frigjøringen av Finnmark samt at Luftforsvaret er 75 år.

2018 har som de siste årene vært preget av begrensede økonomiske rammer, og tolv stillinger forsvant i løpet av året. Likevel er det et ønske om å videreføre den musikalske arven ved Forsvarets musikk.

– Vi har tro på framtiden. Stortinget har jo vedtatt vår videre drift og det er en politisk vilje til det også. Vi bidrar til å styrke profesjonsidentiteten i Forsvaret, vi opprettholder også kontakten med samfunnet. 40 000-50 000 betalende publikummere kommer hvert år for å se oss spille, sier Lund.

Han peker videre på at korpsene i Forsvarets musikk har stor rekkevidde og kan vise til mange avspillinger på strømmetjenester.  

– Hva forhindrer Forsvarets musikk i å nå enda bredere ut?

– Begrensingen ligger i budsjettet, sier Lund.