Kryptokompetansen skal være nasjonal

​Bruk av kryptoteknologi er helt avgjørende både for å beskytte informasjon om enkeltindividet og informasjon som har betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser. Regjeringen lanserer derfor nå en ny kryptopolitikk, melder de i en pressemeldingNorsk kryptopolitikk skal bidra til å opprettholde nasjonal kryptokompetanse og gjøre Norge rustet til å møte utfordringene med kvantedatamaskiner. Regjeringen viderefører prinsippet om at kryptoteknologi som benyttes til å beskytte nasjonal høygradert informasjon skal være underlagt nasjonal kontroll. – Ved å følge opp målsettingene i den norske kryptopolitikken vil vi bidra til å opprettholde en levedyktig norsk kryptoindustri. Dette er viktig for sikre nødvendige leveranser til forsvarsektoren. En nasjonal kryptoindustri er dessuten viktig for å videreføre Norges posisjon som kryptoleverandør til NATO, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.