Kritisk til stortingsdebatten om Libya-operasjonen

Stortingsdebatten om Libya-aksjonen hadde noen store hull, skriver Tove Gravdal i Morgenbladet. Tirsdag denne uken satte Stortinget punktum for debatten om en av Norges mest omfattende og omstridte militære operasjoner etter andre verdenskrig. Det var et samlet storting som i mars 2011støttet regjeringens beslutning om å sende norske jagerfly til å bombe Libya. Men etter hvert som militæroperasjonens formål dreide fra å beskytte sivile til å styrte en diktator, vokste ubehaget. Norge trakk sine styrker hjem etter fire måneder etter å ha sluppet 588 bomber. Det mest fascinerende med de folkevalgtes behandling av Libya-rapporten er imidlertid hva som ikke ble diskutert: Hva innebærer en FN-styrt verden, som Libya-operasjonen ble brukt som eksempel på? Og hvorfor nevnte ingen hele Libya-deltagelsens grunnleggende premiss, nemlig at den var med på å trygge forsvaret av Norge? skriver Gravdal.