Nyheter:

Kristin Lunds arvtager i Midtøsten kan bli russisk

Russland har fått større innflytelse i Midtøsten de siste årene. Nå kniver russerne også om sjefsstillingen til Kristin Lund.

22. oktober 2019 går Kristin Lund av som sjef for UNTSO, FN-misjonen i Midtøsten som ble opprettet i 1948 og som overvåker fredsavtaler og våpenhviler mellom Israel og de fire arabiske nabo-landene: Egypt, Jordan, Libanon og Syria.

Det er enda ikke kjent hvem som overtar etter Kristin Lund, men seks land er aktuelle: Finland, Nederland, Sveits, Nepal, Russland og Kina.

Ifølge FN vil et valg bli tatt i oktober.

Valget skal godkjennes av Sikkerhetsrådet. Det kan også stoppe et russisk eller kinesisk kandidatur. Alle landene i Sikkerhetsrådet må nemlig «godkjenne» landet som får stillingen. 

Russland er en tydelig part i Syria, sier nåværende Kristin Lund. 

– Det tryggeste vil være å velge Nederland eller Sveits. De har i mange år stilt betydelige bidrag til UNTSO – uten at de har hatt sjefsrollen. Nepal stiller også store styrkebidrag, men har sjefen i en av de andre operasjonene (UNDOF, red. anm.).

Det tryggeste vil være å velge Nederland eller Sveits. De har i mange år stilt betydelige bidrag til UNTSO

Mer russisk i Midtøsten

Russland har styrket sin posisjon i Midtøsten de siste årene, først og fremst gjennom innsatsen i Syria. Der har de vært involvert i forhandlinger mellom partene, og kamphandlingene er over i de områdene som russerne opererer i. Kristin Lund bekrefter at Russlands rolle er blitt større i regionen i de to årene hun har vært FN-sjef.


– USA har normalt vært ledende, men de siste årene har Russland posisjonert seg på en helt annen måte, sier hun. 

– De har fylt et vakuum som har oppstått i fraværet til USA. 

– Vi opererer i nærheten av russiske posisjoner når vi er i Syria, og de har vært med å garantere sikkerheten til vårt personell – på syrisk side. 

Vi opererer i nærheten av russiske posisjoner når vi er i Syria, og de har vært med å garantere sikkerheten til vårt personell

– Russland ikke til hinder

Hun mener at Russland også evner å samarbeide godt med Israel. Det sier også analytiker Stephane Cohen. Russland klarer det USA ikke gjorde: Å samarbeide med både Syria og Israel.

– Russland er blitt en del av virkeligheten i Midtøsten. Russerne ser mot øst, og det handler først og fremst om makt, sier han. 


Cohen er tidligere offiser i det israelske forsvaret, og driver i dag egen tenketank i Jerusalem. Han er en av ekspertene FN bruker for å få et mest mulig nyansert bilde av sikkerhetssituasjonen i regionen.

– Så snart et vakuum oppstår, vil noen overta. USA har de siste årene trukket seg mer eller mindre ut av Midtøsten. Da får Russland plass i stedet. 

USA har de siste årene trukket seg mer eller mindre ut av Midtøsten. Da får Russland plass i stedet

– Er det problematisk for Israel at Russland har tette bånd med en av hovedfiendene: Syria?

– At Russland opererer i Syria – og sammen med syriske styrker – er ikke et problem så lenge Russland ikke hindrer Israel fra å gjennomføre operasjoner for å ivareta egen sikkerhet, sier han.

– Det kommer de ikke til å gjøre.

Iranske våpenlagre angrepet

Det har Israel kanskje allerede sett eksempel på. I august ble nemlig tre iranske våpenlagre i Irak angrepet. Israel fikk raskt «skylda». Ifølge nettavisa «Israel Hayom» ble angrepet utført av ei israelsk drone og var «godkjent» av både USA og Russland.

«Angrepet ble utført etter en «forståelse» mellom USA og Russland om at israelsk sikkerhet må prioriteres», skriver avisa

Ifølge «Israel Hayom» skal USA og Russland være enige om at Israel må kunne spore iransk aktivitet i Syria og Irak og angripe iranske mål som kan utgjøre en trussel mot Israel. 

Forsvarets forum har fulgt Kristin Lund på jobb i Israel. Les reportasje i neste utgave av papir-F – kommer på forsvaretsforum.no i løpet av neste uke.