Nyheter:

Krever et forsvar som dekker Natos behov

Hærsjef Odin Johannessen mener Norge er nødt til å velge de samme teknologiske løsningene som andre Nato-land.

– Vi må få på plass felles teknologiske løsninger som gjør at vi kan benytte hverandres tjenester, sier Odin Johannessen. 

– Hvis jeg ber om artilleri mot et mål, er jeg ikke avhengig at det er en norsk kanon som skyter. Jeg kan bruke en hvilken som helst kanon som stilles til rådighet av våre venner i Nato. 

Mandag kveld var han på Arendalsuka for å delta på debatt om hvordan industrien kan bidra til forsvarsevne. Arrangør var Forsvarets sikkerhetsindustri (FSI). Tidligere i år ble det klart at Eirik Kristoffersen tar over som hærsjef etter Odin Johannessen. Kristoffersen tar over 26. august. Johannessen blir sjef for Næringslivets sikkerhetsråd. 

– Det krever at vi må være enige om hva vi skal ha felles og hvordan vi skal snakke sammen. 

Tre scenarioer hvor Norge angripes

Han har nylig levert rapporten Hær 2040 til forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Den tar for seg hvordan Hæren mener landmakten bør se ut i fremtiden. Johannessen har tre stikkord: Forsvaret må være helhetlig, interoperativt med andre Nato-land og lojalt mot de kravene Nato stiller.

– Uten at vi fyller de behovene Nato stiller til oss, kan vi ikke forvente at vi får et veldig effektivt forsvar.

I rapporten står det ifølge Dagens Næringsliv, at Nato ikke vil komme Norge til unnsetning med mindre det er flere enn 500 drepte. Rapporten beskriver tre scenarioer hvor Norge blir angrepet. «Ved et massivt militært angrep kan Norge stole på bred støtte i Nato og det er sannsynlig at Russland vil trekke seg fra en konflikt mot et samlet Nato etter utløsning av artikkel 5». Ved mindre angrep er det ikke helt sikkert at artikkel fem vil bli utløst, og skjulte angrep vil Norge måtte kunne håndtere på egenhånd.

Derfor trenger Hæren industrien

Under Arendalsuka la Johannessen vekt på hvor raskt den teknologiske utviklingen beveger seg.

– For meg som hærsjef blir det vanskelig å ta stilling til hva jeg bør velge. For den løsningen som jeg kanskje velger, må vare over tid. 

– For å velge rett, trenger vi et tett samarbeid med FFI, men først og fremst med industrien. Industrien må være der i forkant for at vi skal være relevante. 

– I fremtiden – og i neste langtidsplan – må vi få et landforsvar som er i balanse med de andre forsvarsgrenene, som er i balanse med de kravene som Nato stiller til oss og som evner å utvikle seg i takt med samfunnet. 

Powered by Labrador CMS