Krever erstatning etter fregatthavari

For å unngå forurensning ble oppdrettsørret til en verdi av 40 millioner kroner flyttet etter havariet til KNM Helge Ingstad. Oppdretteren krever 1 million i erstatning, skriver ABC Nyheter.
Da forsvarets fregatt havarerte torsdag 8. november utenfor Stureterminalen i Øygarden, sto 750 tonn slakteklar oppdrettsørret i merder noen kilometer sør for ulykkesstedet.
For å redde fisk til en verdi av 35-40 millioner kroner valgte Blom fiskeoppdrett å flytte fisken frem til slakting.