Nyheter:

Krever at veteranene blir hørt

Regjeringen må innfri kravet om en ny handlingsplan for veteranarbeidet, der veteranenes egne organisasjoner blir hørt.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Bjørnar Moxnes, leder i Rødt. Kommentaren kommer etter at sju veteranorganisasjoner nylig gikk ut sammen i et felles opprop til regjeringen.

Der krevde organisasjonene veteranpolitikken fortsatt må være forankret på regjeringsnivå. Bakgrunnen er at regjeringens handlingsplan og oppfølgingsplanen for veteranarbeidet nå går mot slutten. Veteranforbundene frykter at regjeringen vil skyve ansvaret for veteranarbeidet ned til fylkeskommunene og kommunene.

Får støtte

Derfor ble et bekymringsbrev, underskrevet av Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF), Veteranforbundet SIOPS – skadde i internasjonale operasjoner, Hjemmesonen, Veteranalliansen og Veteran møter Veteran, sendt til regjeringen.

Per nå ser vi ingen klare signaler på hvordan regjeringen ønsker å videreføre veteranarbeidet. Derfor ønsker vi å signalisere hva vi ønsker med å sende dette brevet, sa Øystein K. Wemberg, generalsekretær i SIOPS til Forsvarets forum i forrige uke.

Nå får veteranene støtte fra lederen i partiet Rødt.

– Nok en gang kan det virke som at de politikerne som er mest ivrige på å dra Norge inn i krig i utlandet, også er de som er minst villige til å sørge for en anstendig ivaretakelse av veteranene som er sendt ut av norske myndigheter, sier Moxnes.

Må innfri kravet

Han mener regjeringen nå må innfri kravet om en ny handlingsplan for veteranarbeidet.

– Med den nye forsvarsloven lot denne regjeringen veteraner med skader fra krigsoppdrag bli stående uten ankerett i erstatningssaker, helt til Rødt tok grep og fikk flertall for vårt forslag om sikre ankeretten for disse veteranene. Vi kan ikke tillate at regjeringens handlingslammelse og ansvarsfraskrivelse gå utover veteranene enda en gang, fastslår han.

Vil invitere organisasjonene

Tone Skogen (Høyre), som er statssekretær i Forsvarsdepartementet, setter stor pris på veteranorganisasjonens engasjement.

Veteranorganisasjonene besitter verdifull kunnskap og kompetanse, og er viktige bidragsytere i veteransaken. Det er ikke lett å skaffe seg en helhetlig oversikt over hvordan de enkelte tiltak virker ute i lokalsamfunnet. Det er fortsatt behov for kartlegging og forskning, sier Skogen.

Hun kan opplyse om at regjeringen har besluttet at oppfølgingsplanen, som nå virker på det femte året, skal evalueres innen utgangen av 2019.

– Forsvarsdepartementet vil invitere veteranorganisasjonene til å bidra i forbindelse med evalueringen. Så skal vi vurdere veien videre når vi har fått evalueringen og organisasjonenes innspill.