Nyheter:

Krevde ny rundkjøring etter militær utbygging

Den store utbyggingen i Bardufoss leir de siste årene har resultert i så stor trafikkbelastning i veikrysset i Heggelia at man nå har bygd et helt nytt.

Publisert Sist oppdatert

Det gamle krysset på E6 i Målselv kommune hadde avkjøring inn til to militærleirer, et kapell, kino og bibliotek, samt et stort bostadområde. Dette gjorde at Målselv kommune og Statens vegvesen stilte krav til Forsvarsbygg om utbedring av krysset før videre utbygging av leirområdet i Rusta.

Derfor har man i løpet av ett år bygd
om det aktuelle veikrysset i Heggelia til en rundkjøring. Det er også bygd en del i tilknytting til selve rundkjøringen, som blant annet nye veilys, skifte av vannrør med mer. 

Siden dette også gir ei generell standardheving av E6 i Heggelia-området ble det inngått en avtale om kostnadsdeling mellom Forsvarsbygg og Statens vegvesen, der Statens vegvesen dekker 40 prosent av kostnadene knyttet til arbeidene som omfavner selve E6, melder Forsvarsbygg i en pressemelding.

Prisen er
 på 41 millioner kroner.

I
tillegg til selve rundkjøringen blir det også ny adkomstvei og port til Heggelia leir.