Illustrasjonsfoto:
Illustrasjonsfoto:

Ny forskrift om Forsvaret i pandemien

– Vi må sørge for at Forsvaret har bevegelsesfriheten de trenger for å løse oppdragene sine, også under koronakrisen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Publisert

Den midlertidige forskriften regjeringen har vedtatt, er omtalt på deres nettsider.

Den skal sørge for at Forsvaret skal kunne forflytte seg uhindret i Norge for å gjennomføre ordre eller oppdrag knyttet til operasjoner, beredskap, krisehåndtering eller styrkeproduksjon.

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på [email protected].

Forskriften vil gå foran lokale forskrifter, for eksempel de som er vedtatt av enkelte kommuner.

– Det betyr for eksempel at kommuner eller andre ikke kan pålegge vårt personell å følge lokale karantenebestemmelser. På den måten sikrer vi at Forsvaret kan fortsette å løse oppdragene sine, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsdepartementets pressevakt utdyper overfor Forsvarets forum at begrensningene noen kommuner har innført, har skapt noen utfordringer som de tror at kan løses nå.

Fikk du med deg denne? 37 soldater fra Sør-Norge satt i to ukers karantene i nedlagte Åsegarden leir.

– Det betyr ikke at du kan gjør hva som helst så lenge du er i uniform, men det handler om å gi Forsvaret en mulighet til å løse oppdragene det får, sier Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet.

Forskriften er hjemlet i Koronalovens § 2. Forskriften trer i kraft én dag etter at Stortinget har fått den skriftlig meddelt, med mindre Stortinget opphever forskriften, skriver regjeringen.

Visste du at Forsvarets forum sender ut nyhetsbrev med de viktigste forsvarsnyhetene hver morgen? Du kan melde deg på her.