Nyheter:

Koronasmitten: Forsvaret tilbyr feltsykehus, karantenekapasitet og lufttransport

Regjeringen lanserte torsdag de strengeste tiltakene Norge har hatt i fredstid. Forsvaret tilbyr en rekke kapasiteter for å bistå sivile myndigheter.

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvaret er forberedt på å bidra dersom sivile myndigheter ber om det, skriver det i en pressemelding

Hittil har Forsvaret bistått Drammen sykehus med teltmateriell som brukes som et såkalt triage. Det er et sted der helsepersonell prioriterer pasienter og videre behandling ut fra pasientenes medisinske tilstand. 

– Vi kan bistå med karantene-infrastruktur, både i garnisonene våre, men også ved å etablere egne forlegningsplasser med våre basesett, sier generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter i pressemeldingen. 

Forsvaret skriver også at de kan utløse avtaler med sivile leverandører som på kort tid kan bygge større leirer for karantene og behandling. De kan også etablere lette feltsykehus og legekontor. 

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie lanserte i dag de kraftige tiltakene for å få bukt med koronaviruset. Blant tiltakene er stenging av barnehager, skoler og institusjoner for høyere utdanning. Alle som har vært i utlandet må i 14 dagers karantene ved retur til Norge. 


Dette kan Forsvaret stille med

Forsvaret og Helsedirektoratet har en avtale som omhandler kapasiteter Forsvaret kan stille med.

24 timer etter anmodning: 

* Ett Boeing 737-700 fly med medisinsk utrustning bemannet med medisinsk personell.

* ECMO-transport. Det innebærer transport av pasienter tilkoblet hjerte-/lungemaskin.

* Transport av organer og donorteam.

Tilgang på øvrige kapasiteter forutsetter at ressursene er tilgjengelige og at bistanden er forenlig med Forsvarets primære oppgaver, heter det i avtalen.

Avhengig av situasjonen, kan Forsvaret etter 72 timer stille:

* Sanitetskapasiteter, herunder militære ambulanser og fartøy

* Kapasiteter for luftevakuering med helikopter

* Lett feltsykehus (ROLE 2 og kirurgiske team)

* Transport og annen administrativ støtte der Forsvaret har en særskilt teknisk kapasitet eller kompetanse.

Ved en pandemi eller andre ekstraordinære situasjoner som sanitetsmessig bistand eller annen militær støtte til helsetjenesten, skal anmodningen om bistand fremmes via Helsedirektoratet til FOH.

Pandemi

Onsdag betegnet Verdens helseorganisasjon spredningen av koronaviruset som en pandemi. 

– Vi er dypt bekymret, både over den alarmerende spredningen og alvorlighetsgraden, og over passivitetsnivået. Vi har derfor kommet til den konklusjonen at covid-19 kan karakteriseres som en pandemi, sa WHOs leder Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse.

HV har hatt samtaler med politiet for å gjøre forberedelser, sier kommunikasjonssjef Per Gunnar Grosberghaugen. Han opplyser at det er Forsvarets operative kommando som helhetlig ser på støttebehovet og hvor man setter inn ressursene, i dialog med de ulike beredskapsaktørene. 

– De aktørene som trenger støtte må definere støttebehovet selv. Det kan være behov for personell, for eksempel hvis folk i politiet skulle bli syke. Et annet eksempel er at man har behov for bygningsmasse, som også kan være noe Forsvaret kan tilby. Forsvaret sitter også på mange militære ambulanser som for eksempel helsetjenestene kan ha behov for, sier han.

– Har du noen tanker om hvordan HV kan bistå?
 

– Den bistanden vi yter må svare på behovene som er. Ofte når HV bistår er det fordi man trenger personell, sier han.

Storøvelse avlyst

Onsdag ble det klart at den store internasjonale militærøvelsen Cold Response skulle avsluttes. Beslutningen ble fattet av sjef for Forsvarets operative hovedkvarter i samråd med resten av Forsvarets ledelse. Øvelsen avsluttes på grunn av koronasituasjonen i Norge, og avgjørelsen er tatt i nær dialog med sivile helsemyndigheter, skriver Forsvaret i en pressemelding.

– Viruset er nå ute av kontroll i samfunnet, og det er en ny situasjon. Derfor har vi besluttet å iverksette en styrt avvikling av øvelsen, sa sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Rune Jakobsen, til Forsvarets forum. 
Powered by Labrador CMS