Nyheter:

Korona har ikke svekket beredskapen i Nato

Koronautbruddet påvirker gjennomføringen av flere militærøvelser. Men Nato opprettholder beredskapen, sier Jens Stoltenberg.

Stoltenberg sier alliansen har innført tiltak for å beskytte sine ansatte, soldater og sivile.

– Helse og sikkerhet er viktig. Enkelte øvelser er endret eller avlyst, men Natos evne til å gjennomføre operasjoner er ikke undergravd. Vi fortsetter vårt arbeid og er klare til å handle dersom det trengs, forsikret han da han presenterte sin årsrapport for alliansen torsdag.

Der presenterte han også tallene som viser at Norge brukte 1,8 prosent av BNP på forsvar i fjor. I årsrapporten fremgår det at ni NATO-land oppfyller to-prosent målet som landene skal strekke seg mot innen 2024, skriver VG.

Norge er nummer  12. på denne listen, men går fram etter at regjeringen bestemte at Forsvarsdepartementet kunne ta «nye» budsjettposter på 5,2 milliarder kroner inn i beregningen av Forsvarets andel av BNP.

NETTMØTE

Ett av tiltakene for å begrense hvor mange som kommer til hovedkvarteret utenfor Brussel, var at Stoltenberg holdt sin presentasjon via et nettmøte. Der åpnet han med å uttrykke sin kondolanse til alle som er rammet og takknemlighet overfor helsepersonell og alle andre som jobber for å bekjempe pandemien.

Det er en krevende tid, som setter oss på prøve. Mange medlemsland har måttet ta grep med tøffe sosiale og økonomiske konsekvenser, sa generalsekretæren.

– Dette er en krise vi ikke har sett maken til, men vi har opplevd kriser før, og sammen skal vi komme oss gjennom denne.

INGEN SMITTE I NATOS MINERYDDERSTYRKE

Norge har for tiden kommandoen over to av fire av Natos stående maritime styrker. 
En av dem er minerydderstyrken SNMCMG1 som fortsetter operasjonene.

– Vi har ikke hatt mistanke om, eller tilfeller av Covid-19-smitte i styrken. Vårt fokus nå er å ta vår del av ansvaret, og har innført en rekke tiltak som sørger for at vi minsker risikoen for å bli bærere av viruset, skrev Marius Villanger fra Sjøforsvaret i en tekstmelding til Forsvarets forum den 13 mars.

Han er pressekontakt for Natos stående minerydderstyrke (SNMCMG1) som da befant  seg i Kiel, Tyskland. Nå er styrken på vei inn i Østersjøen. 

PLANER KLARE

Tidligere denne måneden søkte styrken etter miner fra 2. verdenskrig i Oslofjorden. Operasjonen varte i 10 dager og ble gjennomført av skip fra Norge, Tyskland, Belgia, Nederland og Storbritannia.

Villanger opplyser at det er finnes en plan som kan iverksettes, dersom man oppdager smitte om bord i ett av skipene.

Et av våre preventive tiltak er økt fokus på hygiene.  Alle fartøyene i styrken har også utarbeidet en plan for ivertakelse og isolering av eventuelle mistanker. Per idag har vi ikke hatt mistenkelige hendelser i gruppen, opplyser Villanger til Forsvarets forum.

Dette tas alvorlig med hensyn til risikogruppene, samt ansvaret opprettholde vår beredskap og evne til å utføre våre oppdrag. Vi overvåker situasjonen kontinuerlig, og gjennomfører daglig risikovurderinger av hvordan viruset kan få innvirkninger på våre operasjoner og beredskap. Vi kan på kort varsel endre våre planer dersom det skulle bli nødvendig.