Kongsberg Gruppen signerer to avtaler med Forsvarets logistikkorganisasjon

​Kongsberg Gruppen og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) signerte onsdag to avtaler som styrker det langsiktige strategiske samarbeidet mellom partene, på henholdsvis luft og sjø, melder selskapet i en pressemelding. Den første avtalen er en rammeavtale for levetidsoppfølging av systemer som Kongsberg Gruppen har levert til Forsvaret, og blir formelt inngått mellom Kongsberg Defence & Aerospace og FLO. Kongsberg skal understøtte Forsvaret med vedlikehold og ingeniørtjenester på utstyr om bord i Marinens fartøyer. Det årlige minimumsomfanget er på 71 millioner kroner for de første årene. Den andre avtalen er inngått mellom Kongsberg Aviation Maintenance Services og FLO, og er knyttet til vedlikehold og understøttelse av den norske NH-90 helikopterflåten. Avtalen gjelder i første omgang for årene 2020-2026, og det vil være årlige avrop fra avtalen. Den anslåtte verdien er på om lag 400 millioner kroner fordelt på de fire første årene, med forbehold om at den kan reforhandles etter to år. Gjennomføring av vedlikeholdet vil i hovedsak bli utført ved hovedbasen i Bardufoss.