Kongsberg Gruppen kjøper Forsvarets AIM

Kongsberg Defence & Aerospace, et datterselskap av Kongsberg Gruppen, har inngått avtale med Forsvarsdepartementet om kjøp av Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (AIM). AIM er det norske forsvarets virksomhet for vedlikehold, overhaling og oppgradering av Luftforsvarets fly og helikoptre. For å styrke leveringsevne og kompetanse ytterligere, har KONGSBERG inngått avtale med Patria om delt eierskap hvor KONGSBERG er majoritetseier med 50,1 % av aksjene og Patria med 49,9 % av aksjene i AIM.