Kongen hyllet sovjetiske frigjørere

Norge vil aldri glemme sovjetarmeens krigsinnsats, sa kong Harald i sin tale på torget i Kirkenes under 75-årsjubileet for frigjøringen av Øst-Finnmark. Med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov blant tilhørerne hyllet kongen den sovjetrussiske innsatsen. Han minnet om at sluttoffensiven i nord kostet over seks tusen sovjetiske liv. – Vi vet hvilke tap og ofre den krevde. De mange soldatene som deltok på sovjetisk side, er også våre helter, sa kong Harald. Også statsminister Erna Solberg (H) deltok under markeringen i surt vintervær i Kirkenes, få kilometer fra grensen til Russland. – Begivenhetene for 75 år siden gir kraft og inspirasjon til naboskapet, som i århundrer har vært preget av fred mellom våre to land, sa kong Harald. Kongen viste til at en hel landsdel ble svidd av, to tredjedeler av befolkningen ble tvangsflyttet og andre måtte skjule seg under kummerlige forhold under Nazi-Tysklands retrett. – Til våre gjester vil jeg gjenta det som står på minnesmerket over falne sovjetiske soldater på Vestre gravlund i Oslo: «Norge takker dere». Dette står hogd i stein, slo kong Harald fast. – Og til folket her i Øst-Finnmark vil jeg si: Takk for motet, handlekraften og utholdenheten deres – gjennom krigsårene og tiden etter, sa han videre. (NTB)