Kong Harald åpnet norsk satellittstasjon i Chile

Splitter nye norske satellittantenner i Chile skal brukes til å avsløre ulovlig fiske, skriver Dagbladet. I forbindelse med det norske statsbesøket til Chile, åpnet Hans Majestet Kong Harald Kongsberg Satellite Services (KSAT) sin nye satellittstasjon i Punta Arenas lørdag.
– Hovedsaklig skal stasjonen brukes til jordobservasjon og kommunikasjon. Den henter også data fra radarsatellitter, noe som også gjør at man kan se selv om det er mørkt og når det er skyer. Dette er veldig godt egnet til marin overvåking og kan brukes til å overvåke båter og oljesøl, sier direktør Rolf Skatteboe i KSAT. Selskapet er halvt eid av Kongsberg Defence og halvt eid av Space Norway. Tromsøbaserte KSAT er en verdensledende leverandør for mottak av satellittdata. Selskapet har et nettverk av satellittstasjoner over hele kloden, inkludert Svalbard og Antarktis. (NTB)