Nyheter:

Feltprest og Major Knut Espen Høidal holder minnegudstjeneste etter terrorangrepet mot Norge 22. juli 2011, i Camp Nidaros utenfor Mazar e-Sharif i Afghanistan. Foto: Dag Rydmark, Forsvaret
Feltprest og Major Knut Espen Høidal holder minnegudstjeneste etter terrorangrepet mot Norge 22. juli 2011, i Camp Nidaros utenfor Mazar e-Sharif i Afghanistan. Foto: Dag Rydmark, Forsvaret

Knut Espen Høidal utnevnt til brigader og ny sjef for Forsvarets tros- og livssynskorps

– I dag har vi både en livssynshumanist og en feltimam, og den satsningen tenker jeg at vi må prøve å bygge opp, sier han til Forsvarets forum.

​Oberstløytnant Knut Espen Høidal (54) ble i dag utnevnt i statsråd til brigader i Hæren. Han vil ta over stillingen som sjef for Forsvarets tros- og livssynskorps, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Han tar over jobben etter feltprost Nils Terje Lunde, som har fungert i stillingen siden feltprost Alf Petter Hagesæther som sluttet i desember 2018.

– Jeg har vært i korpset i 25 år. Det er der jeg hatt tjenesten min og det er den tjenesten jeg er i glad i og vil være med å utvikle videre, forteller Høidal til Forsvarets forum. 

– Det viktigste for meg er at vi i fremtiden klarer å være robuste, relevante og tilgjengelige for Forsvarets personell, i krise og krig, men også når livet kan bli vanskelig for den enkelte i hverdagen.

Internasjonal tjeneste

De siste ti årene har Høidal vært ukespendler mellom Halden og Bodø, hvor han har jobbet som stabsprest ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). 

– Jeg har hatt ansvar for vår internasjonale tjeneste fra FOH i Bodø. Så jeg føler jeg har en god bredde, spesielt innenfor det operative feltet, både til å se tros- og livssynspersonellets behov, men også Forsvarets behov, forteller Høidal.

Selv om han tror det blir mye reisevirksomhet, ser han frem til å ha basen sin på indre festning i Oslo.

– Jeg kjenner på at det blir godt å komme nærmere hjemme.

Startet på grensa

Før Høidal kom til FOH, var han fire år ved Natos operative hovedkvarter Shape. Han også tilbrakt noen år som feltprest på Rena og i Elverum. Men det hele startet i Garnisonen i Sør-Varanger. 

– Det var mine første år som feltprest og det var der jeg fikk identiteten min som feltprest, forteller han.

Tanken var aldri å fortsette i Forsvaret. 

– Jeg hadde en tanke om at jeg skulle gjøre førstegangstjenesten som feltprest, men jeg hadde ikke tenkt å bli 25 år i forsvaret. Jeg trivdes så godt, og jeg trivdes så godt med å være feltprest på en arbeidsplass, i en organisasjon, patruljere sammen med soldatene...

– Jeg fikk jo både felterfaring og innblikk i soldatenes hverdag der oppe, forteller Høidal.

Ledelsens moralske rådgiver

I korpset tjenestegjør i overkant av 50 sertifiserte fagpersoner fra Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Korpset skal legge til rette for annen tros- og livssynsutøvelse, gi undervisning i etikk, samt fungere som rådgiver for ledelsen i religiøse, etiske og moralske spørsmål.

– Man går jo inn i en organisasjon som man har jobbet i 25 år. Jeg ønsker å være synlig for Forsvarets soldateog alle ansatte. Og så skal jeg ha en funksjon som ledelsens nærmeste rådgiver innenfor tros- og livssyn, men også innenfor etikk og moral. Det er viktig, påpeker Høidal.

En av de tingene han vil ta tak i, er å bygge opp under mangfoldet i tros- og livssynskorpset og i Forsvaret generelt.

– I dag har vi både en livssynshumanist og en feltimam, og den satsningen tenker jeg at vi må prøve å bygge opp, så man ikke er alene i sin satsning.

– Hvordan skal du gjøre det? 

– Jeg skal lytte til de som er i den tjenesten i dag, og i hvert fall etablere én til, innenfor hvert livssyn.

– En til feltimam og én livssynshumanist?

– Ja, så skal vi ta det gradvis derifra.