KNM Helge Ingstad: Ny informasjon

Broen om bord fregatten KNM Helge Ingstad var ikke bemannet som normalt da den seilte inn i Hjeltefjorden ulykkesnatten, skriver TV 2: «Den menige som var styrbord utkikk, hadde spisepause og satt i messen i minuttene før ulykken». Flaggkommandør Rune Andersen sier overfor TV 2 at han gjerne skulle ha kommentert opplysningene, men at han venter til rapportene og granskningen av ulykken er offentlige.