Klokken 12 i dag testes «flyalarmen»

Onsdag klokka 12 tester Sivilforsvaret alle landets rundt 1.250 varslingsanlegg med sirener. Dette skjer to ganger årlig – i januar og juni. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Det betyr i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, TV, internett og sosiale medier. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.
– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene også brukes ved fare for flyangrep, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
(NTB)